ที่ปรึกษาด้านวิศวกรรมระบบอัดอากาศ

ที่ปรึกษา Kaeser ของเรา: ไซต์ที่เหมาะสมสำหรับผู้ที่สนใจเรื่อง “ระบบอัดอากาศ” ทั่วไป และต้องการหาข้อมูลเพิ่มเติม ที่ปรึกษาจะจัดเตรียมข้อมูลทั่วไป ข้อแนะนำ และเทคนิคเพื่อใช้ในการเพิ่มประสิทธิภาพให้กับระบบอัดอากาศ

เนื้อหาด้านที่ปรึกษาวิศวกรรมระบบอัดอากาศ

 • ระบบอัดอากาศคืออะไร?
 • การเพิ่มคุณภาพลมอย่างมีประสิทธิภาพ
 • ทำไมเราถึงต้องการใช้ลมแห้ง?
 • ควบแน่นและระบายอย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ
 • การบำบัดของเหลวจากการควบแน่นอย่างน่าเชื่อถือได้ และประหยัด
 • การควบคุมการทำงานของคอมเพรสเซอร์อย่างมีประสิทธิภาพ
 • การควบคุมแรงดัน
  • การประสานงานอย่างมีประสิทธิภาพของคอมเพรสเซอร์ที่ตอบโจทย์ความต้องการด้านอากาศ
  • การประหยัดพลังงานด้วยการนำความร้อนหมุนเวียนกลับมาใช้ใหม่
 • ป้องกันการสูญเสียพลังงาน:
  • การออกแบบและติดตั้งระบบอัดอากาศหลัก
  • การเพิ่มประสิทธิภาพให้ระบบอัดอากาศหลักที่มีอยู่
 • วางแผนสถานีอัดอากาศอย่างถูกต้อง:
  • การวิเคราะห์ความต้องการใช้ลม (Air Demand Analysis – ADA)
  • การระบุแนวคิดที่มีประสิทธิภาพที่สุด
  • การวิเคราะห์ความต้องการใช้ลม (Air Demand Analysis – ADA) - การระบุสถานะระบบที่แท้จริง
  • การระบายความร้อนคอมเพรสเซอร์อย่างมีประสิทธิภาพ: การระบายความร้อนด้วยอากาศ
 • การใช้ระบบอากาศอย่างถูกต้อง:
  • การปกป้องความน่าเชื่อถือและการประหยัดในระยะยาว