การคำนวณการรั่วไหล

เลือกหน่วย

โปรดใช้จุดทศนิยมเป็นตัวคั่น (ไม่ใช้ตัวคั่นเลขหลักพัน)

ลบ.ม.
นาที
บาร์
บาร์
กิโลวัตต์
%
ลบ.ม./นาที
฿/กิโลวัตต์ชั่วโมง
ชั่วโมง
กิโลวัตต์
฿
ลบ.ม./นาที
%