เราเข้าใจความต้องการของคุณ

วิธีการขั้นสุดยอดปรับแต่งเพื่อคุณโดยเฉพาะ

สถานีระบบอัดอากาศ ใหม่ของคุณ จะต้องมีลักษณะการทำงานตรงความต้องการของผู้ปฏิบัติงานของคุณ

ซึ่งเป็นเหตุผลที่เราตั้งใจรับฟังและให้ความสนใจกับรายละเอียด โดยการถามคำถามที่ถูกต้อง

เรายังได้รับความช่วยเหลือจากแหล่งความรู้ที่หลากหลายในอุตสาหกรรม – ดังนั้นไม่ว่าคุณจะผลิตอัญมณีหรือสารกึ่งตัวนำ หรือปฏิบัติงานโรงงานซีเมนต์ โรงงานรถยนต์ หรือโรงเบียร์ Kaeser ก็คุ้นเคยกับวงการธุรกิจของคุณเป็นอย่างดี

เราร่วมมือกับคุณอย่างใกล้ชิดเพื่อรวบรวมปัจจัยและเงื่อนไขที่จำเป็นในการผลิต
ซึ่งรวมถึง:

  • คุณภาพอากาศ: คุณจำเป็นต้องใช้อากาศที่ถ่ายเทตามมาตรฐาน หรือห้องควบคุมความสะอาดที่ต้องใช้อากาศคุณภาพคลาส 0 ตามมาตรฐาน ISO 8573-1
  • องค์ประกอบที่มีอยู่: มีคอมเพรสเซอร์และคอนซูเมอร์ใดที่ติดตั้งอยู่แล้วบ้าง มีตัวควบคุมหลักหรือไม่ สถานะของเครือข่ายท่อเป็นอย่างไร มีการนำความร้อนกลับมาใช้หรือไม่
  • ตำแหน่งการติดตั้ง: สถานะของลมจ่าย การระบายอากาศ และระบบท่อไอเสียเป็นอย่างไร สภาพของสถานที่เป็นอย่างไร สภาพโดยรอบของห้องเป็นอย่างไร สถานะของการจ่ายกระแสไฟฟ้าเป็นอย่างไร