บริการเต็มรูปแบบ ทุกแพ็คเกจค่าบริการแบบราคาเดียว

ข้อตกลงระบบบริการเต็มรูปแบบของ Kaeser ช่วยให้คุณมั่นใจได้ว่าระบบการจ่ายอากาศอัดที่ซับซ้อนจะทำงานได้เต็มประสิทธิภาพตลอดอายุการใช้งานของเครื่องมือและยังรักษามูลค่าได้สูงสุดเช่นกัน

  • การนัดหมายการตรวจสอบระบบ และการซ่อมบำรุงกับงานบริการ รวมถึงงานการดำเนินงานต่างๆ จะเป็นไปตามความประสงค์ของลูกค้าแต่ละราย

  • ชิ้นส่วนอุปกรณ์หลักและระบบที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัย จะได้รับการตรวจสอบ ปรับแก้ หรือ เปลี่ยนทดแทน ตามความจำเป็น

  • เอกสารแพ็คเกจบริการที่ครอบคลุม ช่วยให้มีความเชื่อมั่นมากยิ่งขึ้น รวมถึงด้านสุขภาพและเป็นไปตามกฎระเบียบด้านความปลอดภัย

ข้อตกลงบริการฉบับเต็มของ KAESER: การตรวจประเมิน งานซ่อมบำรุง การตรวจสอบ และงานเอกสาร
ข้อตกลงบริการเต็มรูุปแบบของ Kaeser มอบความเชื่อมั่นครบทุกด้าน การตรวจประเมิน งานซ่อมบำรุง การตรวจสอบ และงานเอกสาร

ค่าบริการแบบราคาเดียวที่ออกแบบมาเฉพาะระบบจ่ายอากาศอัดของคุณ

รวมถึงวัสดุและบริการต่อไปนี้

  • วัสดุที่ใช้ปฏิบัติงานและชิ้นส่วนประเภทสิ้นเปลือง (รวมถึงการทำลายทิ้งด้วยความรับผิดชอบ)
  • ชิ้นส่วนเปลี่ยนทดแทนตามระยะเวลา (เช่น เครื่องมือบริการ สายพานขับเคลื่อน ลูกปืนมอเตอร์ ท่อลม
  • อะไหล่สำรองที่จำเป็นสำหรับระบบปฏิบัติการ (เช่น เครื่องอัดอากาศ SIGMA, มอเตอร์, อุปกรณ์ระบายความร้อน)
  • ค่าแรง ค่าเดินทาง และค่าพักค้างคืนทั้งหมด