การแปลงหน่วย

โปรดใช้จุดทศนิยมเป็นตัวคั่น (ไม่ใช้ตัวคั่นเลขหลักพัน)

แรงดัน

กิโลปาสคาล
มิลลิบาร์
ปอนด์ต่อตร.นิ้ว
ที่
ความดันอากาศ
มิลลิเมตรน้ำ
ทอร์
เอาท์พุต

กิโลวัตต์
กำลังม้าเยอรมัน
แรงม้า
กิโลเมตรต่อนาที/วินาที
แคล/วินาที
กิโลแคลอรี่/ชั่วโมง
พลังงาน

กิโลวัตต์ชั่วโมง
กิโลเมตรต่อนาที
กิโลแคลอรี่
กิโลจูล
ปริมาณ

ลบ.ม.
ลิตร
ลบ.ฟุต
ลบ.นิ้ว
ลบ.หลา
แกลลอน (UK)
แกลลอน (US)
อัตราการไหล

ลบ.ม./นาที
ลิตร/นาที
ลิตร/วินาที
ลบ.ฟุต/นาที
อุณหภูมิ

°C
K
°F