การคำนวณแรงดันตกคร่อมในท่อ

เลือกหน่วย

โปรดใช้จุดทศนิยมเป็นตัวคั่น (ไม่ใช้ตัวคั่นเลขหลักพัน)

การคำนวณแรงดันตก

ลบ.ม./นาที
เมตร
บาร์
มิลลิเมตร
บาร์

การคำนวณความยาวที่กำหนดของท่อโดยการเพิ่มความยาวเส้นตรงของท่อกับความยาวท่อให้เทียบเท่ากันของแต่ละข้อต่อที่ติดตั้ง
ความยาวโดยประมาณที่เท่ากันของข้อต่อ สามารถคำนวณได้จากโปรแกรมข้างเคียงหรือประมาณง่ายๆ 60% ของความยาวเส้นตรงของท่อ เช่น ความยาวทั้งหมด = ความยาวเส้นตรงของท่อ x 1.6
การคำนวณในภาวะที่ท่อเป็นผิวเรียบ

คำนวณความยาวเทียบเท่าของท่อ

 
   
1.5
0.3
0.4
0.5
1.5
5
0.3
2
0.5
    เมตร