เครื่องควบคุม

ศูนย์กลางเครื่องควบคุมของระบบปั๊มลมและเทคโนโลยีสำคัญสำหรับ Industrie 4.0

เครื่องควบคุม SIGMA CONTROL 2 (ระบบอัจฉริยะประจำเครื่อง) และ SIGMA AIR MANAGER 4.0 (ระบบอัจฉริยะส่วนกลาง) ช่วยให้คุณมั่นใจในประสิทธิภาพการทำงานร่วมกันระหว่างส่วนประกอบทั้งหมดในระบบปั๊มลมของคุณได้ นอกจากนี้คุณยังประหยัดพลังงาน ได้สูงสุดด้วย ความสามารถที่หลากหลายของคอมพิวเตอร์อัจฉริยะมีความจำเป็นสำหรับงานที่ยุ่งยากซับซ้อน การทำงานของเครื่อง

  • การลดการใช้พลังงานอย่างต่อเนื่อง ตลอดทั้งอายุงานของระบบ (การคำนวณโดยใช้การจำลองแบบของแบบจำลองการทำงานที่มีประสิทธิภาพยอดเยี่ยมที่สุด)
  • ควบคุมอุปกรณ์แต่ละชิ้นภายในสถานี
  • การจัดการระบบอัดอากาศและค่าใช้จ่ายสำหรับระบบอัดอากาศ
  • การสื่อสารระหว่างอุปกรณ์ประกอบที่หลากหลาย

ข้อมูลทั่วไปของตัวควบคุมของเราเครื่องควบคุมคอมเพรสเซอร์

เครื่องควบคุมคอมเพรสเซอร์ SIGMA CONTROL 2

ด้วยอุปกรณ์ควบคุมภายใน SIGMA CONTROL 2 (ระบบอัจฉริยะประจำเครื่องที่จัดหาข้อมูลให้กับระบบอัจฉริยะ SIGMA AIR MANAGER 2 ซึ่งอยู่ที่ส่วนกลาง) การทำงานของเครื่องปั๊มลมสามารถปรับให้มีความเที่ยงตรงแม่นยำกับการใช้พลังงานของระบบปั๊มลมที่ใช้งานได้อย่างถูกต้อง

  • ทำให้ผลิตภัณฑ์ปั๊มลมและระบบการใช้พลังงานประสานการทำงานร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ
  • โดดเด่นด้วยระบบควบคุมที่สามารถตั้งโปรแกรมล่วงหน้าได้และระบบควบคุมประหยัดพลังงาน
  • ช่วยให้การบริหารจัดการระบบปั๊มลมทำได้อย่างมีประสิทธิภาพ
เข้าใช้ด่วน
เครื่องควบคุมคอมเพรสเซอร์

เครื่องควบคุมรวม

เครื่องควบคุมหลัก SIGMA AIR MANAGER 2

ระบบจัดการการอัดอากาศ SIGMA AIR MANAGER 4.0 จะตรวจสอบและควบคุมอุปกรณ์ทั้งหมดในระบบจ่ายอัดอากาศด้วยจุดประสงค์ที่ต้องการประหยัดค่าใช้จ่ายอย่างสูงสุด

  • ค่าแรงดันและการจับคู่อัตโนมัติสำหรับการถ่ายโอนได้รับการปรับปรุงตามความต้องการที่เปลี่ยนแปลงไม่แน่นอน
  • การปรับปรุงประสิทธิภาพของระบบแบบไม่หยุดยั้ง เพื่อให้แน่ใจในประสิทธิภาพการใช้พลังงานอย่างสูงสุด
  • การบำรุงรักษาแบบคาดการณ์ล่วงหน้าโดยผู้เชี่ยวชาญของ Kaeser ช่วยป้องกันการหยุดเดินเครื่องแบบไม่มีแผนล่วงหน้าได้

เข้าใช้ด่วน
เครื่องควบคุมรวม