หมายเหตุ

ความรับผิดชอบในเนื้อหา

บริษัท เคเซอร์ คอมเพรสโซเรน (ประเทศไทย) จำกัด

700/680 หมู่ 1 นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ชลบุรี
ตำบลพานทอง อำเภอพานทอง
ชลบุรี 20160 ประเทศไทย
โทรศัพท์: +66 038 447 401-03
แฟกซ์: +66 038 447 404
อีเมล: info.thailand@kaeser.com
www.kaeser.com

ผู้ปฏิบัติงานทางเทคนิค

KAESER KOMPRESSOREN SE
Carl-Kaeser-Str. 26
D-96450 Coburg

Postfach 2143
D-96410 Coburg

โทรศัพท์: +49 9561 640-0  
แฟกซ์: +49 9561 640-130 
อีเมล: info@kaeser.com

ประธานคณะกรรมการกำกับดูแล
Dipl.-Ing. (FH) Carl J. Kaeser

คณะกรรมการบริหาร
Dipl.-Wirtsch.-Ing. Thomas Kaeser (ประธาน)
Dipl.-Wirtsch.-Ing. Tina-Maria Vlantoussi-Kaeser

Coburg Register Court, HRB 5382
หมายเลขประจำตัวผู้เสียภาษีการขาย: DE 132460321