การคำนวณการควบแน่น

เลือกหน่วย

โปรดใช้จุดทศนิยมเป็นตัวคั่น (ไม่ใช้ตัวคั่นเลขหลักพัน)

อากาศแวดล้อม

ลบ.ม./นาที
°C
บาร์
%
ก./ลบ.ม.
ลิตร/ชั่วโมง
1. คอมเพรสเซอร์

ลบ.ฟุต/นาที
°C
บาร์
%
ก./ลบ.ม.
ลิตร/ชั่วโมง
2. เครื่องทำลมแห้ง

ลบ.ฟุต/นาที
°C
°C
บาร์
%
ก./ลบ.ม.
ลิตร/ชั่วโมง
การควบแน่นรวม

ลิตร/ชั่วโมง
ชั่วโมง
ลิตร
ลิตร