การออกแบบถังเก็บลม

เลือกหน่วย

โปรดใช้จุดทศนิยมเป็นตัวคั่น (ไม่ใช้ตัวคั่นเลขหลักพัน)

ลบ.ม./นาที
นาที
บาร์
บาร์
ลบ.ม.

* การไหลเวียนของอากาศเพิ่มเติมผ่านคอมเพรสเซอร์ไม่นำมาคำนวณ