คอนเทนเนอร์

รักษาความยืดหยุ่นไว้

เราขอเสนอเครื่องปั๊มลม โบลเวอร์ และอุปกรณ์เดี่ยวสำหรับการเช่าระบบอากาศอัด นอกจากนี้ ระบบที่ปรับแต่งได้อย่างยืดหยุ่นสมบูรณ์ แบบให้เช่า ซึ่งประกอบด้วยส่วนประกอบต่างๆ ที่ถูกติดตั้งในคอนเทนเนอร์ คอนเทนเนอร์เก็บอากาศอัดพร้อมเชื่อมต่อทุกตัวได้รับการออกแบบมาสำหรับการติดตั้งนอกอาคาร เมื่อมีกระแสไฟฟ้าเข้าเครื่องและเชื่อมต่อสายอากาศอัดและสายน้ำทิ้งแล้ว คอนเทนเนอร์ก็จะพร้อมทำงาน

เนื่องจากอุปกรณ์ของเราได้รับการติดตั้งด้วยเช็ควาล์ว เครื่องจักรของ Kaesr ทุกเครื่อง จึงสามารถใช้ร่วมกับ อุปกรณ์ของผู้ผลิตอื่นได้

ข้อดีสำหรับคุณ

  • มีความยืดหยุ่น:
    สามารถปรับแต่งอุปกรณ์ของคอนเทนเนอร์ได้อย่างยืดหยุ่น
  • เชื่อมต่อและทำงานโดยอัตโนมัติ:
    เพียงเชื่อมต่อกระแสไฟฟ้า สายอากาศอัด และสายน้ำทิ้ง คอนเทนเนอร์ก็จะพร้อมทำงาน
  • การทำงานร่วมกัน:
    และยังสามารถใช้ร่วมกับระบบจากผู้ผลิตอื่นได้