การคำนวณความร้อนที่ต้องใช้จากคอมเพรสเซอร์แบบสกรูหมุน

เลือกหน่วย
เลือกระบบความร้อน
 dT K

โปรดใช้จุดทศนิยมเป็นตัวคั่น (ไม่ใช้ตัวคั่นเลขหลักพัน)


กิโลวัตต์
ชั่วโมง
ลบ.ม./ชั่วโมง
กิโลวัตต์ชั่วโมง
วัน

ประหยัดพลังงานสำหรับค่าความร้อนของน้ำมันร้อน


$/l
กิโลวัตต์ชั่วโมง/l
กิโล CO2/l
%
$/ปี
กิโลวัตต์ชั่วโมง/ปี
เวลา CO2/ปี

ประหยัดพลังงานสำหรับค่าความร้อนของก๊าซธรรมชาติ


$/ลบ.ม.
กิโลวัตต์ชั่วโมง/ลบ.ม.
กิโล CO2/ลบ.ม.
%
$/ปี
กิโลวัตต์ชั่วโมง/ปี
เวลา CO2/ปี

* เช่น การทำความร้อนแบบควบแน่น