คำขอรับแผ่นพับ

นอกจากนี้คุณยังสามารถขอรับสำเนาเอกสารแผ่นพับของเราได้ เมื่อขอรับเอกสาร โปรดระบุจำนวนที่ต้องการพร้อมที่อยู่ในการจัดส่ง คุณจะได้รับเอกสารที่จัดพิมพ์โดยไม่มีค่าใช้จ่ายพร้อมบริการจัดส่งฟรี
ดูเอกสารหรือดาวน์โหลดแผ่นพับล่าสุดของเราได้ เพียงไปที่หน้าการดาวน์โหลด
เอกสารเวอร์ชั่นออนไลน์อาจแตกต่างจากเวอร์ชั่นที่สั่งพิมพ์

โปรดให้ข้อมูลในช่องที่มีเครื่องหมาย * ทั้งหมด

การนำพลังงานความร้อนกลับมาใช้ใหม่

จำนวน

แผ่นพับระบบการนำความร้อนกลับมาใช้ใหม่

สำหรับการใช้งานลมร้อนและน้ำร้อน (P-645ED)

เทคโนโลยีการวัด

จำนวน

อุปกรณ์วัดของ KAESER - ซีรีส์ KM

คอมเพรสเซอร์แบบสกรูโรตารี

จำนวน

แผ่นพับ ซีรีส์ CSG

อัตราการไหลของอากาศ 15 ลบ.ม./นาที แรงดันสูงสุด 11 บาร์ (P-651/32ED)

จำนวน

แผ่นพับคอมเพรสเซอร์แบบสกรู ซีรีส์ ASD

ปริมาณลม 0.87 ถึง 6.26 ลบ.ม./นาที แรงดัน 5.5 – 15 บาร์ (P-651/2ED)

จำนวน

แผ่นพับคอมเพรสเซอร์แบบสกรู ซีรีส์ ASK

ปริมาณลม 0.79 ถึง 4.65 ลบ.ม./นาที แรงดัน 5.5 ถึง 15 บาร์ (P-651/23ED)

จำนวน

แผ่นพับคอมเพรสเซอร์แบบสกรู ซีรีส์ BSD

ปริมาณลม 1.12 ถึง 8.19 ลบ.ม./นาที แรงดัน 5.5 ถึง 15 บาร์ (P-651/1ED)

จำนวน

แผ่นพับคอมเพรสเซอร์แบบสกรู ซีรีส์ CSD(X)

ปริมาณลม 1.1 ถึง 19.4 ลบ.ม./นาที แรงดัน 5.5 ถึง 15 บาร์ (P-651/28ED)

จำนวน

แผ่นพับคอมเพรสเซอร์แบบสกรู ซีรีส์ DSD

ปริมาณลม 3.5 ถึง 26.6 ลบ.ม./นาที แรงดัน 5.5 ถึง 15 บาร์ (P-651/14ED)

จำนวน

แผ่นพับคอมเพรสเซอร์แบบสกรู ซีรีส์ DSDX

ปริมาณลม 4.8 ถึง 34.25 ลบ.ม./นาที แรงดัน 5.5 ถึง 15 บาร์ (P-651/34ED)

จำนวน

แผ่นพับคอมเพรสเซอร์แบบสกรู ซีรีส์ ESD

ปริมาณลม 6.2 ถึง 47.2 ลบ.ม./นาที แรงดัน 5.5 ถึง 15 บาร์ (P-651/29ED)

จำนวน

แผ่นพับคอมเพรสเซอร์แบบสกรู ซีรีส์ FSD

ปริมาณลม 9.4 ถึง 52.13 ลบ.ม./นาที แรงดัน 5.5 ถึง 15 บาร์ (P-651/30ED)

จำนวน

แผ่นพับคอมเพรสเซอร์แบบสกรู ซีรีส์ HSD

ปริมาณลม 8.0 ถึง 89.0 ลบ.ม./นาที แรงดัน 5.5 ถึง 15 บาร์ (P-651/27ED)

จำนวน

แผ่นพับคอมเพรสเซอร์แบบสกรู ซีรีส์ SK

ปริมาณลม 0.53 ถึง 2.70 ลบ.ม./นาที แรงดัน 5.5 ถึง 15 บาร์ (P-651/10ED)

จำนวน

แผ่นพับคอมเพรสเซอร์แบบสกรู ซีรีส์ SM

อัตราการไหลอากาศ 0.39 ถึง 1.64 ลบ.ม./นาที แรงดัน 5.5 ถึง 15 บาร์ (P-651/24ED)

จำนวน

แผ่นพับคอมเพรสเซอร์แบบสกรู ซีรีส์ SX

ปริมาณลม 0.26 ถึง 0.81 ลบ.ม./นาที แรงดัน 5.5 ถึง 15 บาร์ (P-651/0ED)

จำนวน

แผ่นพับคอมเพรสเซอร์แบบสกรู ประสิทธิภาพครอบคลุมทุกการใช้งาน ซีรีส์ SX – HSD

ปริมาณลม 0.25 ถึง 87.3 ลบ.ม./นาที แรงดัน 5.5 ถึง 15 บาร์ (P-650TH)

จำนวน

แผ่นพับระบบการนำความร้อนกลับมาใช้ใหม่

สำหรับการใช้งานลมร้อนและน้ำร้อน (P-645ED)

จำนวน

แผ่นพับสถานีอัดอากาศสำหรับอุตสาหกรรม ซีรีส์ SXC

ปริมาณลม 0.26 ถึง 0.80 ลบ.ม./นาที แรงดัน 8 – 11 – 15 บาร์ (P-651/26ED)

จำนวน

แผนภาพระบบบำบัดอากาศอัดสำหรับคอมเพรสเซอร์แบบสกรู

(P-711ED)

จำนวน

อากาศอัดสำหรับเทคโนโลยีทางทันตกรรม - แผ่นพับ

(P-815ED)

ปั๊มสุญญากาศแบบสกรูหมุน

จำนวน

แผ่นพับปั๊มสุญญากาศแบบสกรูหมุน ซีรีส์ ASV / BSV / CSV

ประสิทธิภาพ ตั้งแต่ 4.75 ถึง 15.70 ลบ.ม./นาที – สุญญากาศขั้นสุดท้าย 99% 10 มิลลิบาร์ (a) (P-090ED)

คอมเพรสเซอร์ลูกสูบ

จำนวน

แผ่นพับคอมเพรสเซอร์แบบลูกสูบ AIRBOX / AIRBOX CENTER OIL.FREE

ปริมาณลม 0.73 ถึง 0.92 ลบ.ม./นาที แรงดัน 6 ถึง 12.5 บาร์ (P-337ED)

จำนวน

แผ่นพับคอมเพรสเซอร์แบบลูกสูบ คุณภาพระดับอุตสาหกรรม

ปริมาณลม 60 ถึง 1400 ลิตร/นาที แรงดัน 7 ถึง 35 บาร์ (P-414ED)

จำนวน

แผ่นพับคอมเพรสเซอร์แบบลูกสูบรุ่น EUROCOMP

ปริมาณลม ตั้งแต่ 112 ถึง 1000 ลิตร/นาที แรงดัน 10 และ 15 บาร์ (P-314ED)

จำนวน

แผ่นพับคอมเพรสเซอร์สำหรับอุตสาหกรรม ซีรีส์ CLASSIC

ปริมาณลม 109 ถึง 234 ลิตร/นาที แรงดันสูงสุด 10 บาร์ (P-339ED)

จำนวน

แผ่นพับคอมเพรสเซอร์สำหรับอุตสาหกรรม ซีรีส์ PREMIUM

ปริมาณลม 83 ถึง 440 ลิตร/นาที แรงดัน 10 ถึง 25 บาร์ (P-340ED)

จำนวน

แผ่นพับบูสเตอร์ ซีรีส์ N

แรงดันเริ่มต้น สูงสุดถึง 13 บาร์ – แรงดันสุดท้าย สูงสุดถึง 40 บาร์ ปริมาณลม 0.27 ถึง 1.40 ลบ.ม./นาที (P-480ED)

จำนวน

การฟื้นฟูท่อน้ำเสียอย่างมีประสิทธิภาพด้วย KAESER

(P-599ED)

จำนวน

คอมเพรสเซอร์เวิร์กช็อป: แผ่นพับซีรีส์ i.Comp 8 และ 9

ปริมาณลมตั้งแต่ 404 ถึง 570 ลิตร/นาที แรงดันสูงสุด 11 บาร์ (P-335ED)

จำนวน

บูสเตอร์: แผ่นพับคอมเพรสเซอร์แบบลูกสูบประสิทธิภาพสูง ซีรีส์ CN C

แรงดันเริ่มต้น 3 ถึง 13 บาร์ – แรงดันสุดท้าย 10 ถึง 45 บาร์ ปริมาณลม 0.8 ถึง 8.0 ลบ.ม./นาที (P-482ED)

จำนวน

บูสเตอร์: แผ่นพับคอมเพรสเซอร์แบบลูกสูบประสิทธิภาพสูง ซีรีส์ DN C (SFC)

แรงดันเริ่มต้น 3 ถึง 13 บาร์ – แรงดันสุดท้าย 10 ถึง 45 บาร์ ปริมาณลม 2.9 ถึง 19.6 ลบ.ม./นาที (P-481ED)

จำนวน

อากาศอัดสำหรับเทคโนโลยีทางทันตกรรม - แผ่นพับ

(P-815ED)

แอร์คอมเพรสเซอร์ชนิดเคลื่อนที่

จำนวน

M500-2 – OILFREE.AIR

(P-5002ED)

จำนวน

Portable compressors – M120 series

Flow rate up to 12.2 m³/min (430 cfm) (P-5120ED)

จำนวน

แผ่นพับเครื่องมืออากาศอัด

(P-507ED)

จำนวน

แผ่นพับกลุ่มผลิตภัณฑ์ MOBILAIR ที่ไม่มีใบรับรอง

ปริมาณลมสูงสุด 45.8 ลบ.ม./นาที (1600 ลบ.ฟุต/นาที) (P-EX500ED)

จำนวน

โฮสรีล

(P-501ED)

จำนวน

ใบปลิวโรงงาน KAESER MOBILAIR

(P-505ED)

จำนวน

ใบปลิวข้อมูลทั่วไปผลิตภัณฑ์ MOBILAIR

ปริมาณลมสูงสุด 34 ลบ.ม./นาที (1200 ลบ.ฟุต/นาที) (P-525ED)

จำนวน

การฟื้นฟูท่อน้ำเสียอย่างมีประสิทธิภาพด้วย KAESER

(P-599ED)

จำนวน

คอมเพรสเซอร์เคลื่อนที่ รุ่น M 250E / M 255E

ปริมาณลมสูงสุด 25.0 ลบ.ม./นาที (885 ลบ.ฟุต/นาที) (P-5E250ED)

จำนวน

คอมเพรสเซอร์เคลื่อนที่ ซีรีส์ M135-M171

ปริมาณลมสูงสุด 17.0 ลบ.ม./นาที (600 ลบ.ฟุต/นาที) (P-5135ED)

จำนวน

คอมเพรสเซอร์เคลื่อนที่ ซีรีส์ M13-M17

ปริมาณลมสูงสุด 1.60 ลบ.ม./นาที (57 ลบ.ฟุต/นาที) (P-517ED)

จำนวน

คอมเพรสเซอร์เคลื่อนที่ ซีรีส์ M20

ปริมาณลมสูงสุด 2.0 ลบ.ม./นาที (71 ลบ.ฟุต/นาที) (P-520ED)

จำนวน

คอมเพรสเซอร์เคลื่อนที่ ซีรีส์ M210 / M235

ปริมาณลมสูงสุด 23.3 ลบ.ม./นาที (825 ลบ.ฟุต/นาที) (P-5235ED)

จำนวน

คอมเพรสเซอร์เคลื่อนที่ ซีรีส์ M27 / M30 / M31

ปริมาณลมสูงสุด 3.15 ลบ.ม./นาที (110 ลบ.ฟุต/นาที) (P-527ED)

จำนวน

คอมเพรสเซอร์เคลื่อนที่ ซีรีส์ M27E / M31E / M50E

ปริมาณลมสูงสุด 5 ลบ.ม./นาที (180 ลบ.ฟุต/นาที) (P-5E27ED)

จำนวน

คอมเพรสเซอร์เคลื่อนที่ ซีรีส์ M450

ปริมาณลมสูงสุด 48.1 ลบ.ม./นาที (1700 ลบ.ฟุต/นาที) (P-5450ED)

จำนวน

คอมเพรสเซอร์เคลื่อนที่ ซีรีส์ M50

ปริมาณลมสูงสุด 5.0 ลบ.ม./นาที (180 ลบ.ฟุต/นาที) (P-550ED)

จำนวน

คอมเพรสเซอร์เคลื่อนที่ ซีรีส์ M57

ปริมาณลมสูงสุด 5.6 ลบ.ม./นาที (200 ลบ.ฟุต/นาที) (P-557ED)

จำนวน

คอมเพรสเซอร์เคลื่อนที่ ซีรีส์ M70

ปริมาณลมสูงสุด 7.0 ลบ.ม./นาที (250 ลบ.ฟุต/นาที) (P-564ED)

จำนวน

คอมเพรสเซอร์เคลื่อนที่แบบติดตั้งอยู่กับที่ซีรีส์ MOBILAIR Utility

ปริมาณลมสูงสุด 5.4 ลบ.ม./นาที (190 ลบ.ฟุต/นาที) (P-U557ED)

การทำสัญญา

จำนวน

แผ่นพับโมเดลการทำงาน SIGMA AIR UTILITY

(P-1620ED)

จำนวน

ใบปลิวโมเดลการทำงาน SIGMA FLEX สำหรับโบลเวอร์

ตัวเลือกที่สะดวกง่ายดายสำหรับระบบโบลเวอร์ (P-1622ED)

จำนวน

ใบปลิวโมเดลการทำงาน SIGMA FLEX สำหรับคอมเพรสเซอร์แบบสกรูและชิ้นส่วนของสถานีอากาศอัด

ตัวเลือกที่สะดวกง่ายดายสำหรับชิ้นส่วนของสถานีอากาศอัด (P-1621ED)

ระบบบำบัดอากาศ

จำนวน

เครื่องดูดความชื้นแบบไม่ก่อให้เกิดความร้อน – ซีรีส์ DC 2.0 – DC 11.3 – แผ่นพับ

ปริมาณลม 0.20 ถึง 1.13 m³/min (P-720ED)

จำนวน

เครื่องดูดความชื้นแบบไม่ก่อให้เกิดความร้อน – ซีรีส์ i.DC 16 – i.DC 1555 – แผ่นพับ

ปริมาณลม 1.6 ถึง 155.5 m³/min (P-721ED)

จำนวน

แผ่นพับเครื่องดูดความชื้นแบบเมมเบรน ซีรีส์ KMM

ปริมาณลมที่ขาเข้าสูงสุด 4.40 ลบ.ม./นาที (P-732ED)

จำนวน

แผ่นพับเครื่องดูดความชื้นแบบใช้น้ำยาทำความเย็น HYBRITEC

ปริมาณลม 12.0 ถึง 150.0 ลบ.ม./นาที (P-016ED)

จำนวน

แผ่นพับเครื่องดูดความชื้นแบบใช้น้ำยาทำความเย็น KRYOSEC

ปริมาณลม 0.35 ถึง 4.50 ลบ.ม./นาที (P-018ED)

จำนวน

แผ่นพับเครื่องดูดความชื้นแบบใช้น้ำยาทำความเย็น SECOTEC ซีรีส์ TA ถึง TC

ปริมาณลม 0.6 ถึง 3.90 ลบ.ม./นาที แรงดัน 3 ถึง 16 บาร์ (P-013ED)

จำนวน

แผ่นพับเครื่องดูดความชื้นแบบใช้น้ำยาทำความเย็น SECOTEC ซีรีส์ TD, TE, TF และ TG

ปริมาณลม 5.1 ถึง 98.0 ลบ.ม./นาที แรงดัน 3 ถึง 16 บาร์ (P-019ED)

จำนวน

แผ่นพับเครื่องดูดความชื้นแบบใช้น้ำยาทำความเย็น ซีรีส์ THP

ปริมาณลม 0.8 ถึง 85 ลบ.ม./นาที แรงดันสูงสุด 45 บาร์ (P-017ED)

จำนวน

แผ่นพับตัวดูดซับคาร์บอน ซีรีส์ ACT

ปริมาณลม 1.17 ถึง 154.53 ลบ.ม./นาที (P-718ED)

จำนวน

แผ่นพับถังเก็บลม

ขนาด 90 – 10,000 ล. (P-775ED)

จำนวน

แผ่นพับระบบ Air Main Charging

การเชื่อมต่อสูงสุด DN 400 (P-773TH)

จำนวน

แผ่นพับระบบบำบัดคุณภาพของเหลว ซีรีส์ AQUAMAT

สำหรับปริมาณลมสูงสุด 100 ลบ.ม./นาที (P-740TH)

จำนวน

แผ่นพับระบบระบายของเหลวอิเล็กทรอนิกส์ ซีรีส์ ECO-DRAIN

สำหรับปริมาณลมสูงสุด 1700 ลบ.ม./นาที (P-741ED)

จำนวน

แผนภาพระบบบำบัดอากาศอัดสำหรับคอมเพรสเซอร์แบบสกรู

(P-711ED)

จำนวน

ตัวกรองอากาศของ KAESER: แผ่นพับซีรีส์ F350 ถึง F3360

ปริมาณลม 35.4 ถึง 336.3 m³/min (P-737ED)

จำนวน

ตัวกรองอากาศของ KAESER: แผ่นพับซีรีส์ KF F6 ถึง F320

ปริมาณลม 0.60 ถึง 32.0 ลบ.ม./นาที (P-726ED)

จำนวน

อากาศอัดสำหรับเทคโนโลยีทางทันตกรรม - แผ่นพับ

(P-815ED)

โบลเวอร์

จำนวน

แผ่นพับแพ็คเกจใบพัดโบลเวอร์โรตารีซีรีส์ BB, CB, DB, EB, FB, HB

ปริมาณลม ตั้งแต่ 1.5 ถึง 93 ลบ.ม./นาที ที่แรงดันสูงสุด 1000 มิลลิบาร์ สุญญากาศสูงสุด 500 มิลลิบาร์ (P-960ED)

จำนวน

แผ่นพับโซลูชันแรงดันต่ำโบลเวอร์ KAESER

(P-900ED)

จำนวน

แผ่นพับโบลเวอร์แบบเทอร์โบ ซีรีส์ PillAerator

ปริมาณลมสูงสุด 267 ลบ.ม./นาที 16,000 ลบ.ม./ชม. ส่วนต่างแรงดันสูงสุด 0.3 ถึง 1.3 บาร์ (P-990ED)

จำนวน

แผ่นพับโบลเวอร์โรตารี ซีรีส์ OMEGA

ปริมาณลมตั้งแต่ 0.5 ถึง 160 ลบ.ม./นาที ที่แรงดันสูงสุด 1000 มิลลิบาร์ สุญญากาศสูงสุด 500 มิลลิบาร์ (P-073ED)

จำนวน

แผ่นพับโบลเวอร์โรตารีแบบสกรูซีรีส์ FBS และ GBS

ปริมาณลม 18 ถึง 105 ลบ.ม./นาที ความต่างแรงดันสูงสุด 1.1 บาร์ (P-966ED)

จำนวน

แผ่นพับโบลเวอร์ชนิดสกรู ซีรีส์ CBS, DBS, EBS, FBS, GBS, HBS

ปริมาณลม 3 ถึง 160 ลบ.ม./นาที ความต่างแรงดันสูงสุด 1.1 บาร์ (P-970ED)

จำนวน

ใบปลิวโบลเวอร์ ATEX

(P-076ED)

รายงาน KAESER

จำนวน

รายงาน KAESER

(P-2000ED)

ระบบอากาศอัด ทั่วไป

จำนวน

ที่ปรึกษาด้านวิศวกรรมระบบอัดอากาศ

(P-2010ED)


ข้อมูลส่วนตัวของคุณ/รายละเอียดบริษัท
รหัสไปรษณีย์/เมือง *
คำถามเพื่อความปลอดภัย