การวิเคราะห์ความต้องการใช้ลม (Air Demand Analysis – ADA)

ระบุเรียบร้อย! – ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นและโอกาสในการประหยัด

ด้วยการใช้ การวิเคราะห์ความต้องการใช้ลม (ADA) เราสร้าง โปรไฟล์การใช้งานที่แม่นยำ ของระบบ ทำให้เราสามารถพิจารณา ความต้องการใช้ลมที่แท้จริง ของคุณ – ทั่วทุกส่วนการปฏิบัติงาน และที่สภาวะการใช้งานหลากหลาย

  • เราชี้ให้เห็นจุดอ่อนในระบบปัจจุบันของคุณ
  • เราระบุการติดตั้งที่มีมิติที่ไม่เหมาะสม
  • เราวางรากฐานสำหรับขั้นตอนถัดไปสู่สถานีระบบอัดอากาศที่ดีที่สุด โดยการคำนวณความสามารถในการประหยัดพลังงาน

เราพิจารณาถึงสภาพสุดโต่งของสถานการณ์ด้วย – ไม่ว่าคุณจะต้องการติดตั้งระบบใหม่ หรือเพียงแค่หวังจะทดสอบประสิทธิภาพของระบบที่มีอยู่

ADA - อุปกรณ์วัดขั้นสูง

อุปกรณ์การวัด
เทคโนโลยีล่าสุดทำให้เกิดการประเมินด้วยคอมพิวเตอร์ที่แม่นยำ

การวิเคราะห์ความต้องการใช้ลม

การสิ้นเปลืองพลังงาน
ระบบของคุณใช้พลังงานจากแหล่งพลังงานมากน้อยเพียงใด

การวิเคราะห์ความต้องการใช้ลมแบบละเอียด

ADA 2
อุปกรณ์วัดขั้นสูง ADA-2

เราติดตั้งอุปกรณ์การวัดในสถานที่ของคุณ – โดยเป็นสัญญาเช่าสิบวัน

ออปโคคัปเปลอร์ช่วยให้ผู้ใช้มั่นใจได้ว่าการถ่ายโอนข้อมูลไปยังอุปกรณ์บันทึกข้อมูล ADA จะไม่สะดุด ซึ่งจะบันทึกข้อมูลการทำงาน/เวลาว่างของคอมเพรสเซอร์

ระบบการวัดนี้เหมาะกับคอมเพรสเซอร์ทั้งหมด แม้แต่คอมเพรสเซอร์ที่มีการควบคุมด้วยความถี่

อุปกรณ์บันทึกข้อมูล ADA: ข้อมูลที่แม่นยำโดยใช้การทำงานเพียงเล็กน้อย
อุปกรณ์บันทึกข้อมูล ADA

การตรวจสอบระบบอัดอากาศโดยใช้อุปกรณ์บันทึกข้อมูลสมัยใหม่ชี้ให้เห็นประสิทธิภาพของระบบอัดอากาศโดยอาศัยการทำงานเพียงเล็กน้อย เนื่องจากไม่มีความจำเป็นต้องเข้าถึงเครือข่ายสายเคเบิ้ล

ตรวจสอบระบบอัดอากาศด้วย SIGMA AIR MANAGER
ตรวจสอบระบบอัดอากาศด้วย SIGMA AIR MANAGER

การสร้างภาพนามธรรม SIGMA AIR CONTROL ที่เป็นตัวเลือกร่วมกับตัวควบคุมหลัก SIGMA AIR MANAGER ทำให้สามารถวัดประสิทธิภาพการทำงาน/เวลาว่าง วงจรการทำงาน และการสิ้นเปลืองพลังงานของคอมเพรสเซอร์ทุกตัวได้อย่างต่อเนื่อง

สามารถดูข้อมูลระบบอัดอากาศทั้งหมดได้ผ่านเว็บเบราว์เซอร์บนคอมพิวเตอร์มาตรฐาน และส่งออกข้อมูลเพื่อการควบคุมระบบอัดอากาศที่สามารถปฏิบัติการได้ ข้อมูลเหล่านี้สามารถนำไปใช้เพื่อตรวจสอบระบบอัดอากาศอย่างละเอียดได้