อัพเดตข้อมูลที่อยู่ / ยกเลิกสื่อโฆษณา

หนึ่งในพนักงานของคุณลาออกจากองค์กรใช่หรือไม่ ข้อมูลที่อยู่ของคุณได้รับการจัดเก็บไม่ถูกต้องในฐานข้อมูลของเราใช่หรือไม่ คุณไม่ต้องการรับสื่อโฆษณาอีกต่อไปใช่หรือไม่ โปรดกรอกหนึ่งในแบบฟอร์มต่อไปนี้ให้เสร็จสมบูรณ์ และแจ้งให้เราทราบว่าเราจะช่วยเหลืออะไรคุณได้บ้าง