เงื่อนไขการใช้งาน

ลิขสิทธิ์

เว็บไซต์ของ Kaeser Kompressoren SE รวมทั้งกราฟิกและข้อความทั้งหมดได้รับการคุ้มครองตามกฎหมายลิขสิทธิ์ การใช้งานลักษณะใดก็ตามโดยไม่ได้รับอนุญาติอย่างชัดแจ้งนั้นไม่สามารถยอมรับได้และอาจนำไปสู่การดำเนินคดี

ข้อความและไฟล์ภาพที่เก็บไว้ภายใต้ Company/Press ได้รับการจัดทำไว้ในความละเอียดสำหรับการพิมพ์และสามารถดาวน์โหลดและนำไปใช้ได้ในบริบทที่ถูกต้องในสิ่งตีพิมพ์ฟรีโดยไม่ต้องได้รับอนุญาตล่วงหน้า อนุญาตให้ตัดต่อ แต่ห้ามทำการเปลี่ยนแปลงใดๆ ในภาพและข้อความโดยเด็ดขาดไม่ว่าเมื่อใดก็ตาม

คำปฏิเสธความรับผิดชอบ

รายละเอียดทั้งหมดของข้อเสนออินเทอร์เน็ตของเราได้รับการตรวจสอบอย่างถี่ถ้วนแล้ว เราพยายามที่จะขยายและปรับปรุงข้อมูลนี้อย่างต่อเนื่อง อย่างไรก็ตามเราไม่สามารถรับประกันความครบถ้วน ความถูกต้อง และความเป็นปัจจุบันของข้อมูลได้