การซ่อมบำรุงเพื่อความปลอดภัยกับ Kaeser

ศูนย์ติดต่อการซ่อมบำรุงของ Kaeser คือบริการที่เหมาะที่สุดที่จะทำให้ระบบมีการทำงานเต็มประสิทธิภาพสูงสุด ทั้งด้านความปลอดภัยและอายุการใช้งาน Kaeser Service Technician จะตรวจสอบและซ่อมบำรุงเครื่องมือของคุณตามรอบระยะเวลาที่กำหนดสำหรับผลิตภัณฑ์ที่เฉพาะเจาะจง

การซ่อมบำรุง – ด้วยความปลอดภัยกับ KAESER
คุณจะได้รับความปลอดภัยด้วย Kaeser Service Technician

  • ชิ้นส่วนประเภทสิ้นเปลือง จะได้รับการเปลี่ยนทดแทนตามรายการที่กำหนดอย่างถูกต้องแม่นยำ

  • ชิ้นส่วนอุปกรณ์หลักและระบบที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัย จะได้รับการตรวจสอบและจะได้รับการแก้ไขเมื่อมีความจำเป็น รวมถึงเปลี่ยนทดแทนหลังจากให้คำปรึกษาแก่ลูกค้าแล้ว

  • เอกสารแพคเกจบริการที่ครอบคลุม ช่วยให้ผู้ใช้สบายใจไร้กังวลได้มากยิ่งขึ้น ทั้งในด้านสุขภาพและเป็นไปตามกฎระเบียบด้านความปลอดภัย ซึ่งรับประกันความเชื่อมั่นและประสิทธิภาพการทำงานของระบบอากาศอัดในระยะยาว ตลอดการใช้งานสถานีอัดอากาศ

  • ลูกค้าสามารถยกเลิกข้อตกลงการซ่อมบำรุงได้ทุกเมื่อตามต้องการ

  • กำหนดการซ่อมบำรุง จะเป็นไปตามความประสงค์ของลูกค้าแต่ละรายตามความจำเป็นที่เหมาะสม

  • งานซ่อมแซม วัสดุใช้งาน ชิ้นส่วนสิ้นเปลือง และอะไหล่ จะคิดราคาค่าใช้จ่ายแยกต่างหาก

 

เวลาทำงาน เวลาเดินทาง และที่พัก ค่าบริการแบบราคาเดียว หากต้องการ เรายังเสริมบริการด้วยระบบการทำลายชิ้นส่วนสิ้นเปลืองและอุปกรณ์ซ่อมบำรุงด้วยวิธีการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม