คอมเพรสเซอร์แบบสกรูที่มีการระบายความร้อนด้วยของเหลว

ตัวเลือกหลากหลาย – ต้นทุนต่ำตลอดอายุการใช้งาน

คอมเพรสเซอร์แบบสกรูที่ใช้ระบบฉีดของเหลวใช้งานในหลายภาคส่วน อุปกรณ์เหล่านี้มีความทนทานสูง และทำงานอย่างไว้วางใจได้และมีประสิทธิภาพ แม้ในอุณหภูมิสูงถึง 45 °C ซึ่งต้องการต้นทุนการลงทุนที่เกี่ยวข้องค้อนข้างต่ำ
อย่างไรก็ตาม อัตราส่วนขนาดใหญ่ของต้นทุนตลอดอายุการใช้งานจะถูกใช้ไปกับด้านพลังงาน (สูงถึง 80 %) อันที่จริง ต้นทุนด้านพลังงานได้ครอบคลุมตลอดอายุการใช้งานของคอมเพรสเซอร์ ซึ่งเพิ่มต้นทุนในการลงทุนหลายรายการ ด้วยเหตุนี้ คอมเพรสเซอร์แบบสกรูของ Kaeser จึงติดตั้งไว้ด้วยโรเตอร์เครื่องอัดอากาศ SIGMA Profile ที่ประหยัดพลังงาน ซึ่งประหยัดพลังงานสูงถึง 15% เมื่อเทียบกับโปรไฟล์โรเตอร์รุ่นทั่วไป


ข้อมูลทั่วไปของเครื่องปั๊มลมแบบสกรูรุ่นระบายความร้อนด้วยของเหลวระบบเต็มรูปแบบสำหรับตัวสร้างคอนเทนเนอร์ PET

SIGMA PET AIR ระบบบูสเตอร์เต็มรูปแบบ

SIGMA PET AIR ผสมผสานการสร้างอากาศแรงดันสูงและอากาศควบคุมไว้ในระบบที่สมบูรณ์ระบบเดียว การขนส่งและการติดตั้งที่ง่ายขึ้น และส่วนประกอบที่เข้ากันทั้งหมด

ลดต้นทุนด้านพลังงานของคุณให้ต่ำลงอีกขั้น!

การนำความร้อนกลับมาใช้ใหม่ได้สูงสุดด้วยคอมเพรสเซอร์แบบสกรู

พลังงานไฟฟ้า 100 เปอร์เซ็นต์ที่ป้อนเข้าสู่คอมเพรสเซอร์จะถูกเปลี่ยนเป็นพลังงานความร้อน กว่า 96% ของพลังงานนี้สามารถกู้คืนได้ และสามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้