ระบบจัดการการอัดอากาศ - SIGMA AIR MANAGER 4.0

การควบคุมห้องปั๊มลม - เพื่อประสิทธิภาพสูงสุด

การจัดการการอัดอากาศตามความต้องการที่ปรับเปลี่ยนได้ มีประสิทธิภาพ และสามารถเชื่อมต่อเป็นเครือข่ายได้พัฒนาไปอีกระดับด้วย SIGMA AIR MANAGER 4.0
ระบบการจัดการการอัดอากาศที่ทันสมัยจะควบคุมการทำงานของเครื่องปั๊มลมได้หลายเครื่อง รวมทั้งเครื่องทำลมแห้งหรือตัวกรองด้วยประสิทธิภาพที่ไม่เคยมีมาก่อน 

กระบวนการเพิ่มประสิทธิภาพที่อิงกับการจำลองที่เป็นสิทธิบัตรจะคำนวณความต้องการในอนาคตอิงกับการใช้ปั๊มลมในอดีต การตัดสินใจไม่ได้ถูกกำหนดโดยช่วงแรงดันที่แคบอีกต่อไป แต่โดยการทำงานที่เหมาะสมอย่างต่อเนื่องของห้องปั๊มลม ไม่เคยประหยัดพลังงานได้ง่ายเท่านี้มาก่อน 

การเชื่อมต่ออุปกรณ์ห้องปั๊มลมทั้งหมดเป็นเครือข่ายผ่านตัวควบคุมหลักอัจฉริยะ และ KAESER SIGMA NETWORK ที่ปลอดภัย ช่วยให้สามารถตรวจสอบและการจัดการพลังงานได้อย่างครอบคลุม รวมไปถึงการซ่อมบำรุงแบบคาดการณ์ล่วงหน้า ช่วยลดเวลาหยุดทำงานและเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานสูงสุด

ประโยชน์ที่คุณจะได้

  • การจัดการการอัดอากาศได้ตามความต้องการ
  • การเพิ่มประสิทธิภาพแบบปรับเปลี่ยนได้ของสถานีอัดอากาศของคุณ
  • การทำงานโดยรวมที่ดีขึ้น ควบคุมได้ดีขึ้น เวลาหยุดทำงานน้อยลง

ความพร้อม

SIGMA AIR MANAGER 4.0 ช่วยให้จัดการการบริการได้ง่าย การประมวลผลข้อมูลการทำงานของห้องปั๊มลมแบบรวมศูนย์ช่วยให้มั่นใจถึงภาพรวมถาวรของสถานะการซ่อมบำรุงระบบ จึงสามารถวางแผนระยะการบำรุงรักษา และปรับปรุงประสิทธิภาพเพื่อรองรับอนาคต

การตรวจสอบ

SIGMA AIR MANAGER 4.0 ช่วยให้สามารถตรวจสอบสถานีอัดอากาศได้อย่างครอบคลุมด้วยการบันทึก การจัดเก็บ และการแสดงภาพข้อมูลการทำงาน การติดตามพารามิเตอร์ของสถานีอย่างสมบูรณ์แบบทำให้สามารถตรวจพบข้อผิดพลาดได้ตั้งแต่เนิ่นๆ และแก้ไขได้ทันท่วงที

การรายงาน

SIGMA AIR MANAGER 4.0 จะบันทึก จัดเก็บ และประมวลผลข้อมูลการทำงานของห้องปั๊มลม และให้การสนับสนุนเชิงรุกสำหรับกิจกรรมการจัดการพลังงานตามมาตรฐาน ISO 50001 และส่งออกข้อมูลที่สำคัญ ประเมิน และจัดส่งโดยอัตโนมัติในรูปแบบของรายงาน

การเชื่อมต่อเครือข่าย

SIGMA AIR MANAGER 4.0 จะช่วยในการเปลี่ยนห้องปั๊มลมให้เป็นดิจิตอล ในฐานะเป็นจุดโหนดกลาง มันจะเชื่อมต่อส่วนประกอบสถานีทั้งหมดผ่าน KAESER SIGMA NETWORK ที่ปลอดภัย จะจัดเก็บข้อมูลการดำเนินงานไว้ที่ส่วนกลาง ซึ่งสามารถผสานรวมเข้ากับเทคโนโลยีการควบคุมที่มีอยู่ จะทำการสื่อสารผ่าน Modbus TCP, Ethernet IP, ProfiNet, ProfiBus, Modbus RTU และยังเตรียมรองรับอนาคตโดยใช้ OPC UA

 

รายละเอียดเกี่ยวกับ SIGMA AIR MANAGER 4.0

กระบวนการเพิ่มประสิทธิภาพ

SIGMA AIR MANAGER 4.0 จะคำนวณความต้องการในอนาคตอิงกับโปรไฟล์การใช้อากาศอัดในอดีต จะใช้กระบวนการเพิ่มประสิทธิภาพที่อิงกับการจำลองที่เป็นสิทธิบัตรเพื่อคาดการณ์การดำเนินการสับเปลี่ยนที่มีประสิทธิภาพที่สุด บนพื้นฐานของการคาดการณ์ความต้องการนี้ เงื่อนไขทางเทคนิคของส่วนประกอบและความรู้ที่ศึกษาเกี่ยวกับระบบและพฤติกรรม

ตัวควบคุมหลัก SIGMA AIR MANAGER 4.0 จาก KAESER KOMPRESSOREN
KAESER SIGMA NETWORK

การใช้งานระดับอุตสาหกรรมที่ต้องการเทคโนโลยีการสื่อสารเป็นพิเศษ โดยเฉพาะในด้านการสื่อสารแบบอุปกรณ์ถึงอุปกรณ์ จึงต้อง ทนทาน และ บริหารจัดการในเครื่องได้รวมถึง เข้ากันได้กับเครื่องทั่วโลก และยังสามารถถ่ายโอน ข้อมูลปริมาณมาก ได้อย่างรวดเร็วและปลอดภัย ระบบยังต้องสร้างความมั่นใจถึงความสมบูรณ์ของข้อมูล และให้ข้อมูลที่จำเป็นแบบเรียลไทม์ตามความต้องการในการใช้งานได้ KAESER SIGMA NETWORK ตอบโจทย์ทุกความต้องการได้มากกว่า

เมื่อใช้ร่วมกับระบบการจัดการการอัดอากาศ SIGMA AIR MANAGER 4.0 KAESER SIGMA NETWORK จะสร้างโครงสร้างพื้นฐานที่ลงตัวและปลอดภัยสำหรับบริการอัจฉริยะ ภายในขอบเขตขั้นสูงของสภาพแวดล้อมการทำงานของ Industrie 4.0 ในกรณีที่จำเป็น ข้อมูลการทำงานของห้องปั๊มลมยังสามารถถ่ายโอนเก็บไว้ในศูนย์กลางข้อมูล KAESER DATA CENTER ผ่านการเชื่อมต่อแบบบอร์ดแบนด์ได้อีกด้วย

การผสานกันของการวินิจฉัยระยะไกลและการบำรุงรักษาแบบคาดการณ์ล่วงหน้าตามความต้องการ ช่วยให้มั่นใจในความสามารถการส่งจ่ายอัดอากาศและประสิทธิภาพของระบบสัมบูรณ์ได้อย่างสูงสุด

  • ป้องกันการหยุดเดินเครื่องทั้งแบบไม่มีการวางแผนและแบบมีการวางแผน (ความผิดปกติ/การซ่อมบำรุง) โดยใช้การประเมินพารามิเตอร์การทำงาน เช่น โหลดชั่วโมงการทำงาน และอุณหภูมิ
  • ประสิทธิภาพการใช้พลังงานที่เพิ่มขึ้น ด้วยการตรวจสอบพารามิเตอร์การทำงานที่สำคัญ เช่น อุณหภูมิของระบบอัดอากาศ (Airend Discharge Temperature - ADT) จุดน้ำค้างของแรงดัน (Pressure Dew Point) แรงดันต่าง (ตัวกรอง) อัตราการรั่วไหล ความดัน และปริมาณลม
  • ลดค่าใช้จ่ายการซ่อมบำรุงได้สูงสุด 30%ด้วยการเพิ่มประสิทธิภาพการดูแลรักษา และการซ่อมบำรุงที่หลีกเลี่ยงได้
  • การควบคุมระบบปั๊มลมที่เพิ่มประสิทธิภาพตามต้องการ ตลอดอายุการใช้งานของทั้งระบบ
KAESER SIGMA NETWORK มอบการเชื่อมต่อกับเดสก์ท็อป แล็ปท็อป หรือแท็บเล็ต และศูนย์ควบคุมของคุณเอง