ตัวแยกน้ำมัน/น้ำ – AQUAMAT

ระบบบำบัดคุณภาพของเหลวอัจฉริยะ – ประหยัด สะอาด โมดูลาร์

เมื่อสร้างอากาศอัด จะเกิดของเหลวที่ปนเปื้อนน้ำมันขึ้นเป็นจำนวนมาก ตัวแยกน้ำมัน/น้ำจะดูดซับน้ำมัน เพื่อให้มั่นใจว่าน้ำระบายตรงตามมาตรฐานข้อบังคับ 

KAESER ได้กำหนดนิยามใหม่ของระบบบำบัดของเหลวด้วย AQUAMAT i.CF ด้วยเหตุนี้ ตัวแยกน้ำมัน/น้ำสำหรับเครื่องปั๊มลมที่มีอัตราการไหลอากาศตั้งแต่ 10.3 ถึง 92.6 ลบ.ม./นาทีจึงได้รับการติดตั้งตัวควบคุม AQUAMAT CONTROL อันล้ำสมัยเป็นครั้งแรก ระบบขั้นสูงนี้เข้าควบคุมกระบวนการที่ทำงานอยู่ และรับประกันการบำรุงรักษาที่สะอาดและคาดการณ์ได้ 

ด้วยตลับที่เหมาะสมตามหลักสรีรศาสตร์ การเปลี่ยนวัสดุกรองจึงทำได้อย่างสะอาดและไม่ต้องสัมผัสกับของเหลวโดยตรง จึงเป็นการปกป้องทั้งสิ่งแวดล้อมและเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ แนวคิดการออกแบบแบบโมดูลาร์ช่วยให้สามารถปรับความจุของรุ่นก่อนหน้าได้ 

สำหรับการบำบัดของเหลวในปริมาณน้อย เรามีรุ่น Aquamat CF 3 และ 6 ที่ใช้งานได้จริง

ประโยชน์ที่คุณจะได้

 • ปลอดภัย
  AQUAMAT CONTROL เข้าควบคุมกระบวนการที่ทำงานอยู่: ใช้วัสดุกรองให้เกิดประโยชน์สูงสุด ระบุความจุคงเหลือของตลับตามปริมาณงาน ทำให้คาดการณ์การบำรุงรักษาได้ และระบายของเหลวง่ายๆ เพียงกดปุ่ม เพื่อให้การบำบัดของเหลวทำได้อย่างยั่งยืน - และแน่นอนว่าสามารถใช้งานแบบเครือข่ายได้เช่นกัน โดยได้รับการอนุมัติจาก German Institute for Structural Engineering Berlin (DIBt)
 • สะอาด
  ตลับสามารถดูดซับน้ำมันได้ทั้งหมดและมีที่จับเหมาะสมตามหลักสรีรศาสตร์ นอกจากนี้ ข้อต่อแบบบาโยเน็ตบนถังกักเก็บและวาล์วป้องกันน้ำหยดที่ด้านล่างของตลับช่วยให้มั่นใจได้ว่างานบำรุงรักษาจะได้รับการดูแลอย่างรวดเร็ว ช่วยปกป้องเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการและสิ่งแวดล้อมจากการปนเปื้อน ตลับระบายน้ำออกมีน้ำหนักน้อยกว่า 25 กก.
 • โมดูลาร์
  ตลับขนาดเดียวสำหรับทุกรุ่น ชุดดัดแปลงที่ใช้งานได้จริงสำหรับการปรับความจุในภายหลัง
ข้อมูลทั่วไปของระบบประหยัดค่าใช้จ่ายอย่างมีประสิทธิภาพ

ด้วยการประหยัดต้นทุนประมาณ 90% ของค่าใช้จ่ายในการกำจัดของเหลวทั่วไป ค่าใช้จ่ายในการลงทุนกับ AQUAMAT ให้ผลตอบแทนที่รวดเร็วไปพร้อมๆ กับ AQUAMAT เองก็ยังช่วยควบคุมความสมดุลได้อย่างมีนัยสำคัญของค่าใช้จ่ายได้ตลอดทั้งระบบในระยะยาว ซึ่งเป็นหนึ่งในมาตรการกลางของ KAESER

 

รายละเอียดผลิตภัณฑ์

การทำงาน – ระบบแยกของเหลวแบบแอคทีฟ
ระบบบำบัดคุณภาพของเหลว AQUAMAT - การออกแบบ
 1. ถังลดแรงดัน
 2. วาล์วลูกสูบ
 3. ห้องวัดน้ำ
 4. AQUAMAT CONTROL
 5. หัวจ่าย (ระบบท่อ)
 1. ตลับ
 2. ถังกักเก็บน้ำระบาย
 3. ช่องไรเซอร์
 4. ช่องระบายน้ำ

ของเหลวที่เต็มไปด้วยน้ำมันจะไหลเข้าไปในถังลดแรงดัน (1) ใน AQUAMAT i.CF ซึ่งจะถูกลดแรงดันลงจนอยู่ในระดับแรงดันสภาพแวดล้อม จากนั้นจะไหลผ่านวาล์วลูกสูบ (2) เข้าไปในห้องวัดน้ำ (3) 

โดยที่ตัวควบคุม AQUAMAT CONTROL (4) จะตรวจสอบระดับของเหลวที่เพิ่มอย่างต่อเนื่อง เมื่อถึงระดับสูงสุด การไหลเข้าของของเหลวจะถูกหยุดโดยการปิดวาล์วลูกสูบ (2) ซึ่งจะสร้างปริมาตรของเหลวที่ทำให้เกิดแรงดันได้ 

ตัวควบคุม AQUAMAT CONTROL (4) จะพัลส์ของเหลวที่ค้างอยู่ด้วยแรงดันเบาๆ ที่พุ่งผ่านหัวจ่าย (5) และตลับ (6) วัสดุกรองไร้ถ่านกัมมันต์ภายในตลับจะกักเก็บน้ำมันที่มีอยู่ในของเหลว 

น้ำระบายที่บริสุทธิ์จะไหลไปตามด้านล่างของตลับเข้าสู่ถังกักเก็บ (7) และจากที่นั่นผ่านช่องไรเซอร์ (8) ไปยังช่องระบาย (9) ของตัวแยกน้ำมัน/น้ำ 

เมื่อ AQUAMAT CONTROL ตรวจพบระดับของเหลวขั้นต่ำในห้องวัดน้ำ การพัลส์จะหยุดลง วาล์วลูกสูบจะเปิด และของเหลวที่ไหลเข้าจะกลับคืน 

ในกรณีที่เกิดข้อผิดพลาด (เช่น ไฟฟ้าดับ) AQUAMAT i.CF จะยังคงทำงานเป็นตัวแยกตามความถ่วงจำเพาะแบบเดิม

ปลอดภัย – AQUAMAT CONTROL

หัวใจของระบบแยกแบบแอคทีฟ

AQUAMAT CONTROL คือตัวควบคุมสำหรับตัวแยกน้ำมัน/น้ำ

การตรวจสอบกระบวนการทำงานอย่างต่อเนื่อง

AQUAMAT CONTROL จะตรวจสอบระดับของเหลว เพื่อให้มั่นใจว่าของเหลวไหลตามปริมาณที่กำหนดและไร้ปัญหา ตัวควบคุมจะตรวจจับพารามิเตอร์กระบวนการและรายงานความผิดปกติ

อายุการใช้งานของตลับที่เหลืออยู่

AQUAMAT CONTROL กำหนดอายุการใช้งานที่เหลืออยู่ของตลับโดยพิจารณาจากเซ็นเซอร์และข้อมูลการประมวลผล โดยสอดคล้องกับปริมาณงาน ทำให้สามารถคาดการณ์การบำรุงรักษาได้ง่าย

ระบบระบายอัตโนมัติ

AQUAMAT CONTROL สามารถระบายของเหลวจากตลับได้ง่ายเพียงกดปุ่ม ทำให้มั่นใจได้ว่าตลับแต่ละตัวจะมีน้ำหนักไม่เกิน 25 กก. เพื่อให้การเปลี่ยนตลับสะอาดและถูกหลักสรีระศาสตร์ พร้อมทั้งประหยัดค่าใช้จ่ายในการกำจัดอีกด้วย

การเชื่อมต่อเครือข่าย

AQUAMAT CONTROL ระบุข้อมูลกระบวนการและการแจ้งเตือนผ่าน Modbus TCP (Ethernet) ช่วยให้สามารถควบคุมกระบวนการโดยตัวควบคุมหลัก เช่น SIGMA AIR MANAGER 4.0

WLAN ในพื้นที่

AQUAMAT CONTROL ให้การเข้าถึง WLAN ในพื้นที่ ช่วยให้เจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการสามารถเข้าถึงข้อมูลเกี่ยวกับการกำหนดค่าระบบ ประมวลผลข้อมูล และการแจ้งเตือนบนอุปกรณ์เคลื่อนที่ แม้ว่าจะไม่มีการเชื่อมต่อเครือข่ายก็ตาม

สะอาด – ทุกพื้นที่
ปลั๊กอุดที่ให้มาช่วยให้มั่นใจในความปลอดภัยมากยิ่งขึ้น

กักเก็บปริมาณน้ำมันทั้งหมด

ด้วยขนาดที่พอเหมาะและการใช้วัสดุกรองที่มีประสิทธิภาพ ปริมาณน้ำมันทั้งหมดจึงถูกกักเก็บไว้ภายในตลับอย่างถาวร จึงวางใจได้เลยว่าเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการและสิ่งแวดล้อมจะไม่ปนเปื้อนจากน้ำมัน

ระบายง่ายๆ เพียงแค่กดปุ่ม

ด้วยระบบแยกแบบแอคทีฟ ตลับจึงถูกระบายออกโดยใช้พัลส์แรงดันต่ำ ดังนั้นปัญหาน้ำหยดเป็นเวลานานและเต็มไปด้วยสารปนเปื้อนเมื่อเปลี่ยนวัสดุกรองจึงหมดไป การระบายที่ควบคุมได้นี้ทำให้ตลับที่มีความจุเต็มจะมีน้ำหนักน้อยกว่า 25 กก.

วาล์วในตลับช่วยป้องกันไม่ให้ของเหลวรั่วไหล

ข้อต่อแบบบาโยเน็ตและวาล์วป้องกันน้ำหยด

การเปลี่ยนตลับนั้นทำได้ง่ายและสะอาดด้วยข้อต่อแบบบาโยเน็ตที่ใช้งานได้จริง วาล์วในตลับช่วยป้องกันไม่ให้ของเหลวรั่วไหล ปลั๊กอุดที่ให้มาช่วยเพิ่มความปลอดภัยเพื่อป้องกันการรั่วไหลของของเหลว

ที่จับที่เหมาะตามหลักสรีรศาสตร์

ท่อทางเข้าของตลับได้รับการออกแบบให้เป็นที่จับกันลื่นและมั่นคง การขนย้ายและการติดตั้งตลับจึงเป็นไปตามหลักสรีระศาสตร์เป็นพิเศษ สามารถถอดตลับออกจากข้อต่อแบบบาโยเน็ตโดยหมุน 45° โดยใช้ที่จับที่เหมาะสมตามหลักสรีรศาสตร์ ความจุเต็มมีน้ำหนักไม่เกิน 25 กก.

โมดูลาร์ – AQUAMAT i.CF ที่ปรับขยายอย่างง่ายดาย
ชุดดัดแปลงที่ใช้งานได้จริงสำหรับการปรับความจุในภายหลัง

ตัวแยกน้ำมัน/น้ำแบบทั่วไปได้รับการออกแบบเพื่อรองรับปริมาตรของเหลวเฉพาะ หากต้องใช้ความจุที่มากกว่านี้ เช่น เนื่องจากความต้องการอากาศอัดที่เพิ่มขึ้น ต้องติดตั้งอุปกรณ์เพิ่มเติม ด้วยการออกแบบแบบโมดูลาร์ ทำให้ AQUAMAT i.CF สามารถปรับให้เข้ากับความต้องการที่เพิ่มขึ้นและลดลงได้อย่างง่ายดายโดยใช้เพียงชุดดัดแปลงทั่วไป

ความยั่งยืน – ตัวควบคุมเพื่อการคุ้มครองสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน
ตัวควบคุม AQUAMAT CONTROL มอบการปกป้องสิ่งแวดล้อมที่ล้ำสมัย

ตัวแยกน้ำมัน/น้ำที่ปฏิบัติงานโดยไม่ได้รับการตรวจสอบหรือการบำรุงรักษาที่เพียงพออาจทำให้สิ่งแวดล้อมปนเปื้อนด้วยของเหลวที่เต็มไปด้วยน้ำมันและน้ำเสีย 

ตัวแยกน้ำมัน/น้ำ AQUAMAT i.CF อัจฉริยะที่มาพร้อมกับ AQUAMAT CONTROL มอบการปกป้องสิ่งแวดล้อมที่ล้ำสมัย:

 • แนวคิดตลับที่สะอาดที่มาพร้อมกับการระบายน้ำอัตโนมัติและวาล์วหยุดน้ำหยดที่ด้านล่างกักเก็บน้ำมันทั้งหมดได้อย่างปลอดภัย
 • กระบวนการแยกแบบแอคทีฟช่วยป้องกันการไหลย้อนกลับและป้องกันไม่ให้ของเหลวล้นออกมา
 • ตัวควบคุม AQUAMAT CONTROL จะแสดงความจุที่เหลืออยู่ของตลับอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้มั่นใจในการบำรุงรักษาที่โปร่งใสและคาดการณ์ได้