อาคารใหม่ของบริษัท: พร้อมที่จะสร้างนวัตกรรม!

หลังจากใช้เวลาสร้างเกือบ 2 ปี ขณะนี้อาคารสำนักงานใหญ่แห่งใหม่ของ Kaeser Kompressoren พร้อมใช้งานแล้ว

Coburg – อาคารแห่งใหม่นี้มีพื้นที่ทำงานที่โอ่โถงและสว่างไสว ซึ่งไม่ได้ถูกออกแบบมาเพื่อความสวยงามเท่านั้น แต่ออกแบบมาเพื่ออำนวยความสะดวกแก่การสื่อสารระหว่างทีมวิจัยและทีมพัฒนา อันเป็นการส่งเสริมนวัตกรรม ก่อนหน้านี้ บางแผนกที่ต้องทำงานร่วมกันอย่างใกล้ชิดกลับตั้งอยู่ห่างจากกันในพื้นที่ของ Kaeser และเนื่องจากบริษัทต้องการพื้นที่ที่กว้างขึ้น จึงได้สร้างอาคาร “ศูนย์วิจัยและนวัตกรรม” แห่งใหม่ ซึ่งได้วางวางศิลาฤกษ์ในเดือนกันยายน 2015 Thomas Kaeser, ประธานคณะกรรมการ อธิบายว่า: “เพราะตอนนี้ พนักงานมาอยู่ใกล้กันยิ่งขึ้น จึงสามารถสื่อสารกันง่ายขึ้น ช่วยให้เกิดแนวคิดใหม่ๆ และนวัตกรรมอย่างต่อเนื่อง ที่จะช่วยแก้ปัญหาการพัฒนาที่จำเพาะ”

ด้วยแนวคิดการออกแบบแบบเปิดของอาคาร จึงมีการใช้บานกระจกขนาดใหญ่ เพื่อใช้ประโยชน์แสงสว่างจากธรรมชาติ ในส่วนสำนักงานได้รับการออกแบบโดยเฉพาะเพื่อสนองตอบความต้องการของพนักงาน และมีความยืดหยุ่นที่จะปรับเปลี่ยนได้ในภายหลัง ตอนนี้แผนกจัดซื้อเชิงกลยุทธ์ แผนกการตลาดผลิตภัณฑ์เชิงกลยุทธ์ และแผนกพัฒนาผลิตภัณฑ์เชิงเทคนิค จะตั้งอยู่ในศูนย์แห่งใหม่

บันไดวนแบบคู่ที่เชื่อมต่อทั้ง 6 ชั้นเข้าด้วยกัน โดดเด่นด้วยสถาปัตยกรรมที่เป็นเอกลักษณ์ บันไดถูกออกแบบโดย Sigma Profile ของแกนหมุนสกรู ซึ่งมีบทบาทสำคัญต่อความสำเร็จของ Kaeser แกนหมุนสกรูเป็น 2 เกลียวที่เชื่อมต่อกัน ซึ่งเป็นชิ้นส่วนที่สำคัญของคอมเพรสเซอร์แกนหมุนสกรู และเป็นชิ้นส่วนที่บีบอัดอากาศแวดล้อมเพื่อสร้างอากาศอัด Kaeser ได้สร้างโรเตอร์เหล่านี้ในรุ่นประหยัดพลังงานตั้งแต่ช่วงทศวรรษ 1970 และทำการปรับปรุงอย่างต่อเนื่องมาถึงทุกวันนี้ Thomas Kaeser อธิบายว่า “นวัตกรรมที่ต่อเนื่องเป็นสิ่งสำคัญ อย่างไรก็ตาม อนาคตเป็นของผู้ที่พยายามก้าวข้ามขีดจำกัดของการพัฒนาสู่พรมแดนแห่งใหม่ และเปิดรับความคิดและแนวคิดใหม่ๆ อนาคตของ Kaeser จะประสบความสำเร็จ เช่นเดียวกับในปัจจุบันและอดีต”

ระบบควบคุมสภาพอากาศของอาคารแห่งใหม่นี้นับว่าเป็นนวัตกรรมชั้นสูง ตัวอย่าง เช่น ไม่จำเป็นต้องใช้อุปกรณ์ทำความร้อนอีกต่อไป แต่ใช้การหมุนเวียนอากาศผ่านเพดาน ซึ่งแพร่ความเย็น หรือร้อน ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศภายนอก

อาคารนี้ถูกสร้างโดยบริษัทต่างๆ ที่มาจากภูมิภาคนี้

13. 10. 60 , เผยแพร่และคัดลอกได้

ดาวน์โหลดเกี่ยวกับบทความ
ศูนย์วิจัยและนวัตกรรม

ขณะนี้ศูนย์วิจัยและนวัตกรรมแห่งใหม่ของ Kaeser Kompressoren พร้อมใช้งานแล้ว และสัญญาว่าจะนำเสนอนวัตกรรมใหม่ๆ ที่หลากหลาย

ดาวน์โหลดรูปภาพ 1 (JPG, 1.12 MB)
ศูนย์วิจัยและนวัตกรรม

พื้นที่ใช้สอยที่โอ่โถงและสว่างไสว และการออกแบบภายใต้แนวคิดแบบเปิดนั้นมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการสื่อสารภายในอาคาร บันไดวนแบบคู่เป็นความโดดเด่นทางสถาปัตยกรรมที่เชื่อมต่อ 6 ชั้นของอาคารเข้าด้วยกัน

ดาวน์โหลดรูปภาพ 1 (JPG, 1.26 MB)