การจัดการคุณภาพ สภาพแวดล้อม ความปลอดภัยทางอาชีพการงาน และพลังงาน (QUSEM)

คุณภาพเป็นสิ่งสำคัญสูงสุดในองค์กรของเรามาโดยตลอด ความสำเร็จของบริษัทของเรามีส่วนสำคัญมาจากคุณภาพของผลิตภัณฑ์และบริการของเรา

ระบบจัดการคุณภาพในเบื้องต้นของเราได้รับการขยายเพิ่มเติมอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ครอบคลุมถึงการจัดการด้านสภาพแวดล้อม (ทางอาชีพการงาน), ความปลอดภัย และพลังงาน และมีผลบังคับใช้กับสถานที่ตั้งของบริษัท KAESER KOMPRESSOREN ทุกแห่งทั่วโลก 

อักษรย่อ QUSEM ย่อมาจาก Qality (คุณภาพ), Safety (ความปลอดภัย), Environment (สภาพแวดล้อม) และ Management (การจัดการ) ในระบบ QUSEM ของเรา เราได้บันทึกเอกสารวิธีการที่เราปฏิบัติตามมาตรฐานที่เกี่ยวข้อง:

 • ISO 9001:2015 (สำหรับ Mobilair: รวมถึง European Road Traffic Regulations)
 • ISO 14001:2015
 • ISO 50001:2018 
 • OHSAS 18001:2007 (OSHAS = Occupational Health and Safety Assessment Series)

โดยจะใช้เครื่องมือต่อไปนี้:

 • เราว่าจ้างเจ้าหน้าที่ในแต่ละแผนกของเราซึ่งมีการศึกษาและคุณสมบัติตามที่ต้องการ และเราดำเนินการฝึกอบรมและให้คำแนะนำอย่างต่อเนื่อง
 • เรามีทรัพยากรที่จำเป็น
 • เรามีคำแนะนำที่เป็นลายลักษณ์อักษรให้สำหรับทุกคำถามเกี่ยวกับมาตรฐานต่างๆ และเราสามารถแสดงให้เห็นได้ตลอดเวลาว่าพนักงานของเราปฏิบัติงานโดยสอดคล้องกับคำแนะนำและมาตรฐานดังกล่าว
 • ตัวบ่งชี้ประสิทธิภาพที่สำคัญในด้านต่างๆ จะได้รับการเปรียบเทียบและประเมินโดยอิงตามเป้าหมายและตัวบ่งชี้ของช่วงระยะเวลาก่อนหน้า
 • ระบบตรวจสอบเป็นประจำ
 • เรามุ่งมั่นที่จะนำการปรับปรุงเพิ่มเติมไปใช้ผ่านมาตรการ CIP (CIP =Continuous Improvement Process - กระบวนการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง)

ระบบ QUSEM ของเราประกอบด้วยเอกสารดังต่อไปนี้:

 • คู่มือ QUSEM ที่แสดงภาพรวมของโครงสร้างของเอกสาร QUSEM ของเรา และทำหน้าที่เป็นข้อมูลสำหรับลูกค้าและผู้ร่วมงาน
 • กระบวนการ QUSEM ที่อธิบายถึงกระบวนการของเรา
 • คำแนะนำการปฏิบัติงาน QUSEM ที่อธิบายกิจกรรมต่างๆ โดยละเอียด และ
 • แบบฟอร์ม QUSEM สำหรับการจัดทำเอกสาร

คำแนะนำการปฏิบัติงานและแบบฟอร์มจะมีการอ้างอิงถึงในกระบวนการ คำแนะนำการปฏิบัติงานและแบบฟอร์มมีการเรียงลำดับและจัดเรียงตามตัวเลขโดยสอดคล้องกับสาขาของหน้าที่การทำงาน

นโยบายบริษัทของเราคือสื่อนำที่เราต้องการใช้เพื่ออธิบายแนวปฏิบัติพื้นฐานของเราให้กับพนักงานและลูกค้า นโยบายนี้ได้รับการประเมินเป็นประจำและปรับปรุงตามที่จำเป็นเพื่อให้เหมาะสมกับสภาวะที่เปลี่ยนแปลงอยู่เรื่อยๆ

สถานที่

ระบบจัดการคุณภาพ สภาพแวดล้อม ความปลอดภัยทางอาชีพการงาน และพลังงานของ KAESER KOMPRESSOREN SE มีผลบังคับใช้:

 • ใน Coburg
 • ในสถานที่ตั้งในประเทศเยอรมนีของเรา
 • ที่บริษัทในเครือของ KAESER KOMPRESSOREN ทั้งหมดที่ดำเนินการอยู่ และ
 • ในบริษัทสาขาระหว่างประเทศทั้งหมดของ KAESER KOMPRESSOREN ที่ทำงานร่วมกับ SAP

ในประเทศไทย มีการนำระบบ QUSEM มาใช้ในสถานที่ต่อไปนี้:

บริษัท เคเซอร์ คอมเพรสโซเรน (ประเทศไทย) จำกัด
700/680 หมู่ 1 นิคมอุตสาหกรรมอมตะ ซิตี้ ชลบุรี
ตำบลพานทอง อำเภอพานทอง
ชลบุรี 20160 ประเทศไทย

นโยบายบริษัทมีผลบังคับใช้ ณ สถานที่ตั้งและบริษัทสาขาทั้งหมดของ KAESER รวมถึงผลิตภัณฑ์และบริการต่างๆ ของ KAESER

ดาวน์โหลด