ระบบการจัดการแบบบูรณาการ (IMS)

คุณภาพเป็นสิ่งสำคัญสูงสุดในบริษัทของเรามาโดยตลอด ความสำเร็จของเราเกิดจากคุณภาพของผลิตภัณฑ์และบริการของเราโดยตรง

ระบบจัดการคุณภาพในเบื้องต้นของเราได้รับการขยายเพิ่มเติมอย่างต่อเนื่องเพื่อให้ครอบคลุมพื้นที่ธุรกิจของการจัดการสิ่งแวดล้อม (ทางอาชีพการงาน), ความปลอดภัยและการจัดการพลังงาน โดยเปลี่ยนเป็นระบบการจัดการที่มีการบูรณาการ (IMS) ซึ่งระบบการจัดการเพิ่มเติมกำลังอยู่ในขั้นตอนการผสานการใช้งานเช่นกัน 

แผนกที่มีหน้าที่รับผิดชอบในการนำไปใช้และบำรุงรักษาระบบการจัดการที่มีการบูรณาการเรียกว่าระบบการจัดการ (เรียกสั้นๆ ว่า M.Sys) 

IMS ได้รับการเผยแพร่ไปยังที่ตั้งของบริษัท KAESER KOMPRESSOREN ทุกแห่งทั่วโลก

ในนั้น เราจัดทำเอกสารการปฏิบัติตามข้อกำหนดของมาตรฐานต่อไปนี้:

 • ISO 9001:2015 (สำหรับ Mobilair: รวมถึง European Road Traffic Regulations)
 • ISO 14001:2015
 • ISO 50001:2018 
 • ISO 45001:2018

เราบรรลุการปฏิบัติตามข้อกำหนดนี้ด้วยวิธีต่อไปนี้:

 • เรามีส่วนร่วมกับพนักงานจากหลากหลายสาขาธุรกิจที่มีทักษะและคุณสมบัติที่จำเป็นในการดำเนินการฝึกอบรมและการให้คำแนะนำอย่างต่อเนื่อง
 • เราจัดสรรทรัพยากรที่จำเป็น
 • เรามีคำแนะนำที่เป็นลายลักษณ์อักษรให้สำหรับทุกเรื่องเกี่ยวกับมาตรฐานต่างๆ และเราสามารถแสดงให้เห็นได้ตลอดเวลาว่าพนักงานของเราปฏิบัติงานโดยสอดคล้องตามมาตรฐานเหล่านั้น
 • ตัวบ่งชี้ประสิทธิภาพที่สำคัญจากทุกส่วนของธุรกิจจะถูกเปรียบเทียบและประเมินกับ KPI จากช่วงเวลาก่อนหน้า
 • เราดำเนินการตรวจสอบอย่างสม่ำเสมอ
 • เรามุ่งมั่นที่จะนำการปรับปรุงเพิ่มเติมไปใช้ผ่านมาตรการ CIP (CIP = Continuous Improvement Process - ((กระบวนการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง)

เอกสาร IMS ของเราประกอบด้วยเอกสารดังต่อไปนี้:

 • คู่มือ แสดงภาพรวมของโครงสร้างของเอกสารของเรา และทำหน้าที่ให้ข้อมูลแก่ลูกค้าและพนักงานของเรา
 • คำแนะนำกระบวนการ ให้คำอธิบายโดยละเอียดเกี่ยวกับกระบวนการทำงานของเรา
 • คำแนะนำการปฏิบัติงาน ให้คำอธิบายโดยละเอียดเกี่ยวกับงานแต่ละงาน
 • แบบฟอร์ม ใช้เพื่อวัตถุประสงค์ในการจัดทำเอกสาร

คำแนะนำการปฏิบัติงานและแบบฟอร์มจะถูกอ้างอิงถึงในคำแนะนำในการปฏิบัติงานและแบบฟอร์มจะถูกจัดเรียงและกำหนดหมายเลขตามหัวข้อ

นโยบายบริษัทของเรากำหนดหลักการพื้นฐานสำหรับพนักงานและลูกค้าของเรา นโยบายนี้ได้รับการประเมินใหม่เป็นประจำและแก้ไขเพิ่มเติมหากจำเป็น เพื่อให้สอดคล้องกับเงื่อนไขที่เปลี่ยนแปลง

สถานที่

IMS ที่ KAESER KOMPRESSOREN SE ดำเนินการใน –

 • ใน Coburg
 • ในสถานที่ตั้งในประเทศเยอรมนีของเรา
 • ที่บริษัทในเครือของ KAESER KOMPRESSOREN ทั้งหมดที่ดำเนินการอยู่ และ
 • ในบริษัทสาขาระหว่างประเทศทั้งหมดของ KAESER KOMPRESSOREN ที่ทำงานร่วมกับ SAP
ในประเทศไทย มีการนำระบบ IMS มาใช้ในสถานที่ต่อไปนี้:

บริษัท เคเซอร์ คอมเพรสโซเรน (ประเทศไทย) จำกัด
700/680 หมู่ 1 นิคมอุตสาหกรรมอมตะ ซิตี้ ชลบุรี
ตำบลพานทอง อำเภอพานทอง
ชลบุรี 20160 ประเทศไทย

นโยบายบริษัทมีผลบังคับใช้ ณ สถานที่ตั้งและบริษัทสาขาทั้งหมดของ KAESER รวมถึงผลิตภัณฑ์และบริการของ KAESER ทั้งหมด

ดาวน์โหลด