KAESER KOMPRESSOREN – รับประกันความยั่งยืน

KAESER กำหนดมาตรฐานใหม่ด้านความน่าเชื่อถือ ประสิทธิภาพ และความยั่งยืน แต่ถึงกระนั้น นั่นก็ยังไม่เพียงพอสำหรับเรา ผลิตภัณฑ์และบริการของเราได้รับการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อการประหยัดพลังงานยิ่งขึ้นอย่างที่ไม่เคยมีมาก่อน ความพร้อมใช้งานของอากาศอัดที่ดีที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ และให้ลูกค้าของเราประหยัดมากที่สุด 

ผลิตภัณฑ์ของ KAESER ได้รับการออกแบบไม่เพียงแต่ให้มีประสิทธิภาพที่ดีเยี่ยมระหว่างการใช้งานเท่านั้น แต่ยังใช้พลังงานน้อยที่สุดในระหว่างกระบวนการผลิต ในด้านของการลงทุนและการจัดซื้อของเรา เรามุ่งมั่นที่จะแสวงหาผลิตภัณฑ์และบริการที่ประหยัดพลังงานมากขึ้น 

นวัตกรรมของ KAESER ช่วยลดการใช้พลังงานได้อย่างมากและช่วยประหยัดต้นทุนการดำเนินงาน นวัตกรรมเหล่านั้นยังมีส่วนช่วยในการรักษาทรัพยากรและลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก โซลูชันที่ประหยัดพลังงานของเราช่วยให้ลูกค้าของเราปฏิบัติงานได้อย่างยั่งยืนและรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม 

ตามปรัชญาของ KAESER ที่ว่า “อากาศอัดที่มากขึ้นพร้อมการใช้พลังงานน้อยลง” ผลิตภัณฑ์ของเราไม่เพียงแต่ทำงานด้วยความคุ้มค่าสูงสุดและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมที่สุดเท่านั้น แต่ยังใช้ทรัพยากรสิ่งแวดล้อมอันมีค่าน้อยที่สุดในระหว่างการผลิต การขาย และการบริการอีกด้วย

การคิดใหม่ - คิดและคิดสิ่งใหม่ๆ

Rethink - Sustainability


การพัฒนาผลิตภัณฑ์อย่างยั่งยืนต้องใช้แนวทางและวิธีการคิดใหม่

KAESER ฝึกอบรมพนักงานที่ได้รับเลือกในด้านกระบวนการคิดเชิงออกแบบที่ Hasso Plattner Institute เพื่อให้บรรลุแนวทางใหม่ที่ล้ำสมัยในการ พัฒนาผลิตภัณฑ์

วิจัย - พัฒนาองค์ความรู้

Research - Sustainability

KAESER พัฒนาความเชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีอากาศอัดอย่างต่อเนื่องมาเป็นเวลากว่า 100 ปี 

ปัจจุบัน เครื่องมือจำลองและการคำนวณที่ล้ำสมัย พร้อมด้วยการตรวจสอบความถูกต้องของต้นแบบ ถือเป็นพื้นฐานสำหรับการได้มาซึ่งความรู้
สิ่งนี้จะสร้างพื้นฐานสำหรับการจ่ายอากาศอัดที่มีประสิทธิภาพสูง เชื่อถือได้ และเป็นมิตรกับทรัพยากร

ลด - ลดการใช้ทรัพยากรให้น้อยที่สุด

Reduce - Sustainability


การใช้ทรัพยากรสูงสุดในเทคโนโลยีอัดอากาศเกิดขึ้นจาก การปฏิบัติงานในระยะยาว 

ดังนั้นการจ่ายอากาศอัดจะต้องประหยัดพลังงานให้ได้มากที่สุด สำหรับ KAESER ประสิทธิภาพด้านพลังงานคือสิ่งสำคัญ

การซ่อมแซม - การออกแบบที่เป็นมิตรต่อการบำรุงรักษา

Repair - Sustainability


การออกแบบที่เป็นมิตรกับการบำรุงรักษาและความสามารถในการซ่อมแซมได้รับการประเมินและเพิ่มประสิทธิภาพโดยผู้เชี่ยวชาญทางเทคนิคด้านการบริการของ KAESER ในระหว่างกระบวนการพัฒนา