Kaeser Kompressoren ประกันความเชื่อมั่นว่าความต้องการสูงสุดสำหรับอากาศในระบบควบคุมและกระบวนการที่ตอบโจทย์ตามความต้องการที่ Horst Scholz GmbH & Co. KG
Horst Scholz GmbH & Co. KG

อากาศอัดคุณภาพสูงสำหรับผลิตภัณฑ์ไฮเทค

ในยุคอุตสาหกรรม 4.0 KAESER จ่ายอากาศอัดให้แก่ Horst Scholz GmbH & Co. KG ภายใต้สัญญาข้อตกลง ซึ่งช่วยประหยัดต้นทุนพลังงานได้อย่างมาก

Horst Scholz GmbH & Co. KG เป็นผู้ผลิตชิ้นส่วนพลาสติกความแม่นยำสูง ซึ่งได้แก่ผลิตภัณฑ์ที่ใช้ในเทคโนโลยีการแพทย์ และชิ้นส่วนวิศวกรรมความแม่นยำสูง ที่ส่วนใหญ่ใช้สำหรับอุตสาหกรรมยานยนต์ โดยเฉพาะภาคส่วนทางการแพทย์มีข้อกำหนดที่เข้มงวดเพื่อให้ได้ผลิตภัณฑ์คุณภาพสูง – และก็ไม่ต่างกันเมื่อมาถึงมาตรฐานคุณภาพสำหรับอากาศอัดที่บริษัทใช้ในการควบคุมและปฏิบัติงาน

เมื่อถึงเวลาที่จะต้องปรับปรุงสถานีอากาศอัดที่มีอยู่ให้ทันสมัย บริษัท ฝ่ายบริหารของบริษัทได้ตัดสินใจเลือกวิธีการทำสัญญาใช้อากาศอัดเพื่อให้มั่นใจว่าการจ่ายอากาศอัดจะเป็นไปตามมาตรฐานทางเทคนิคเสมอ และสามารถใช้ประโยชน์ที่ได้จากอุตสาหกรรม 4.0 ได้เต็มที่ – และที่สำคัญ เนื่องจากความไม่แน่นอนของอุปสงค์ในอุตสาหกรรมชิ้นส่วนยานยนต์ ในรูปแบบของผู้ปฏิบัติงานนี้ ตัวสถานีอากาศอัดยังคงเป็นสมบัติของผู้ให้บริการระบบอากาศ ขณะที่ลูกค้าเป็นผู้ใช้อากาศอัดเท่าที่ต้องการ เหมือนกับการใช้ไฟฟ้าจากเต้าไฟฟ้า จ่ายเงินสำหรับเฉพาะปริมาณอากาศอัดที่ใช้จริง – ในอัตราเท่าเดิมเสมอ จากมุมมองด้านบัญชี นี่คือการเปลี่ยนต้นทุนคงที่เป็นต้นทุนผันแปร ที่ Scholz สถานีใหม่ถูกติดตั้งในคอนเทนเนอร์ที่ประหยัดเนื้อที่บนหลังคาของอาคารบริษัท

สถานีอากาศอัดของ Kaeser Kompressoren ที่ Scholz
เทคโนโลยีล่าสุด เช่น Sigma Air Manager 4.0 (SAM 4.0) ทำให้มั่นใจว่าจะมีอากาศอัดพร้อมใช้งานตลอดเวลาและถูกผลิตอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อให้เกิดการประหยัดต้นทุนพลังงานสูงสุด
การวิเคราะห์ความแม่นยำส่งผลเป็นโซลูชั่นปรับให้ตรงกับความต้องการ

จากการตรวจสอบอากาศอัดอย่างละเอียดเพื่อระบุความต้องการใช้อากาศอัดของบริษัทอย่างชัดเจน สถานีอากาศอัดของ Scholz ได้รับการออกแบบให้รวมถึงเทคโนโลยีใหม่ล่าสุด ที่มีคุณสมบัติทุกอย่างที่สถานีขั้นสูงในปัจจุบันจะมีได้ แน่นอนว่า เหนือสิ่งอื่นใด จะต้องมีความเชื่อถือได้ คุณภาพ และประสิทธิภาพที่ดีเยี่ยม รวมทั้งการประหยัดพลังงานที่น่าประทับใจ นอกจากนี้ ความง่ายในการซ่อมบำรุงพร้อมทั้งคุณสมบัติการเชื่อมต่อเครือข่ายและการควบคุมในตัวที่สอดคล้องกับสภาพแวดล้อมของอุตสาหกรรม 4.0 ก็ยังมีบทบาทสำคัญไม่น้อยสำหรับการวางรากฐานสำหรับการบำรุงรักษาตามสภาพ มีการคิดค้นแนวคิดใหม่ด้านความปลอดภัย ข้อมูลที่รวบรวมได้ในระหว่างการวิเคราะห์จะนำป้อนเข้าไปในคอนโทรลเลอร์ใหม่ของระบบ – ในกรณีนี้คือ SIGMA AIR MANAGER 4.0 (SAM 4.0) – จึงเป็นรากฐานของการปฏิบัติการที่มีประสิทธิภาพสูงทั่วทั้งระบบ เนื่องจากคอมเพรสเซอร์และส่วนประกอบการบำบัดลมอัดนั้นใช้เทคโนโลยีซีพีอุตสาหกรรมในตัว จึงสามารถส่งข้อมูลไปให้กับคอนโทรลเลอร์หลักได้ คอนโทรลเลอร์หลักนี้จะคอยตรวจสอบส่วนประกอบทั้งหมด รวมทั้งสภาวะการผลิตและสภาพแวดล้อม

และยังสามารถปรับการผลิตอากาศอัดได้อย่างแม่นยำเพื่อตอบสนองความต้องการอากาศอัดของบริษัทตามที่เป็นจริง นอกจากนี้ ที่มาพร้อมกับคุณสมบัติโดดเด่นอื่นๆ คือ SAM 2 ที่จะปรับค่าแรงดันให้เหมาะสม ปรับคอมเพรสเซอร์โดยอัตโนมัติเพื่อตอบสนองความต้องการใช้งานลมที่แปรเปลี่ยนและเพิ่มประสิทธิภาพของระบบด้วยการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างความสิ้นเปลืองในการทำงาน ความสิ้นเปลืองในการตัดต่อของเครื่อง และความยืดหยุ่นของแรงดันในระบบ คอนโทรลเลอร์ขั้นสูงนี้ยังช่วยให้สถานีอากาศได้ประโยชน์จากบริการที่จะมีในอนาคต เช่นการบำรุงรักษาตามสภาพอีกด้วย คอนโทรลเลอร์นี้ยังรองรับความสามารถในการวินิจฉัยจากระยะไกลได้ ถ้าลูกค้าร้องขอให้ใช้ตัวเลือกนี้ ข้อมูลประสิทธิภาพการปฏิบัติงานจะถูกส่งอย่างต่อเนื่องไปที่ศูนย์ข้อมูลที่ควบคุมโดยผู้ให้บริการระบบเพื่อการตรวจสอบ คอนโทรลเลอร์หลักจะทำการวิเคราะห์สถานการณ์อย่างเป็นอิสระตลอดเวลา และ ถ้าจำเป็น จะส่งข้อความแจ้งทีมบริการ หรือส่งตรงถึงช่างเทคนิคที่โรงงานหรือศูนย์ข้อมูลกลาง จากนั้นศูนย์ข้อมูลกลางของผู้ให้บริการจะทำหน้าที่เป็นจุดสั่งการดำเนินงานต่างๆ ทั่วโลก

รวดเร็วและปลอดภัยด้วย Sigma Network

เพื่อให้การส่งข้อมูลทำได้อย่างรวดเร็วและปลอดภัยทั้งภายในและภายนอก สถานีอากาศอัดที่ Scholz จะมี Sigma Network เพิ่มเติม เครือข่ายปิดที่ทรงพลังและปลอดภัยนี้ใช้การสื่อสารแบบอีเธอร์เน็ตและรับประกันการตรวจสอบที่เหมาะสมและการควบคุมที่มีประสิทธิภาพสำหรับสถานีอากาศอัดรวมทั้งความมั่นคงของข้อมูลสูงสุด การรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลประสิทธิภาพการการปฏิบัติงานทำให้สามารถทำการเปลี่ยนแปลงระบบการซ่อมและบำรุงรักษาครั้งใหญ่ได้ กล่าวคือ ไม่จำเป็นต้องมีกำหนดการบริการที่คงที่อีกต่อไป จะบริการจะทำเท่าที่จำเป็นเท่านั้น เมื่อมีความจำเป็นต้องใช้บริการ คอนโทรลเลอร์หลักจะส่งการแจ้งเตือนออกไป และโครงสร้างพื้นฐานของการไหลของวัสดุจะถูกจัดการขนานกันไปผ่านทางศูนย์ข้อมูลทั่วโลกของผู้ผลิต

ขณะนี้เรามีโซลูชั่นของการจ่ายอากาศอัดที่ใช้ได้สะดวกแล้ว
Karl-E. Ebert, ผู้อำนวยการฝ่ายการวิจัยและเทคโนโลยีที่ Scholz

ใบสั่งวัสดุสามารถส่งไปยังศูนย์กระจายสินค้าโดยอัตโนมัติ ซึ่งจะทำการประสานงานการจัดส่งวัสดุกับโรงงานผลิตหรือผู้ผลิตรายย่อย จึงทำให้ได้วัสดุที่ต้องการโดยเร็วและยังควบคุมค่าใช้จ่ายให้น้อยที่สุด เนื่องจากไม่เกิดการผลิตที่ไม่จำเป็น มาตรการที่เป็นนวัตกรรมทั้งหมดนี้ช่วยเสริมประสิทธิภาพและการทำงานที่ต่อเนื่อง และในเวลาเดียวกันลดค่าใช้จ่ายของการใช้พลังงานและของวงจรชีวิตโดยรวมของระบบอีกด้วย

การนำความร้อนกลับมาใช้ใหม่ช่วยประหยัดต้นทุนพลังงาน

สถานีอากาศอัดใหม่ทำให้ Scholz มีโอกาสได้ประโยชน์จากการนำความร้อนกลับมาใช้ใหม่เป็นครั้งแรก ปัจจุบัน Scholz ใช้ความร้อนที่นำกลับมาใช้ใหม่จากคอมเพรสเซอร์ที่เกิดขึ้นจากกระบวนการผลิตอากาศอัด เพื่อทำความร้อนให้กับส่วนต่างๆ ในโรงงาน เพียงปีแรกมาตรการนี้ก็ได้ช่วยลดการใช้น้ำมันได้ถึง 50 เปอร์เซ็นต์