แสดงความสามารถที่แท้จริงของคุณ – เลือก KAESER และประหยัดค่าใช้จ่าย
BASF Coatings

แสดงความสามารถที่แท้จริงของคุณ – เลือก KAESER และประหยัดค่าใช้จ่าย

BASF Coatings ปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นด้วยสัญญาอากาศอัด

การทำสัญญา – แนวคิดนวัตกรรมในการใช้อากาศอัดอย่างคุ้มค่าสำหรับ BASF Coatings ภายใต้แบรนด์เนม Glasurit บริษัทระดับโลกนี้พัฒนา ผลิต และจำหน่ายสารเคลือบและสีต่างๆ ที่มีคุณภาพสูงและมีนวัตกรรม

ในโรงงานเคมีเช่น BASF Coatings ใน Münster อากาศอัดเป็นสิ่งที่ขาดไม่ได้ - และไม่ใช่เพียงเพราะเหตุผลด้านความปลอดภัย การผลิตอากาศอัดที่มีประสิทธิภาพและเชื่อถือได้ สนับสนุนกระบวนการผลิตตลอดทั้งกระบวนการ ตัวอย่างเช่น ในพื้นที่การผลิตสี อากาศอัดขับดันเครื่องผสมรูปใบพาย ถูกใช้ในการทำความสะอาดคอนเทนเนอร์เช่าที่นำกลับมาใช้ใหม่ได้ จ่ายออกซิเจนที่กำหนดให้มีอุณหภูมิสูงเท่าที่ระบุในเตาเผาขยะของโรงงาน และขับดันเครื่องจักรบรรจุภัณฑ์ในพื้นที่ขนส่ง นี่เป็นบางส่วนของการใช้งาน

อากาศอัด – แต่ขอให้เชื่อในความเป็นไปได้และมีประสิทธิภาพที่ดีที่สุด

ระบบคอมเพรสเซอร์อันเก่าแก่ของบริษัททำให้เกิดคำถามเกี่ยวกับจำนวนเงินที่บริษัทยอมใช้ในการลงทุนเพื่อให้ระบบมีความพร้อมต่ออนาคตอีกครั้ง ในที่สุด หัวหน้าฝ่ายจัดหาได้เลือกการทำสัญญาอากาศอัดที่ยึดตามรูปแบบ Sigma Air Utility จาก KAESER KOMPRESSOREN

การทำสัญญากับ Kaeser นั้นก็คือการซื้ออากาศอัดเท่าที่คุณต้องการ – ไม่มีอะไรมากไปกว่านั้น นี่เป็นข้อได้เปรียบที่สำคัญ ที่แทนที่จะต้องมีการคำนวณที่ยุ่งยากซับซ้อน การตกลงจะทำสำหรับราคาคงที่ ซึ่งช่วยให้สามารถทำการคาดการณ์ระยะยาวได้อย่างน่าเชื่อถือ และหมายถึงมีความโปร่งใสด้านต้นทุนมากยิ่งขึ้น นอกจากนี้ ระบบการวัดที่แม่นยำช่วยให้สามารถทำการคำนวณเฉพาะปริมาณอากาศอัดที่ใช้จริงเท่านั้น

ในอนาคต ลูกค้าไม่ต้องกังวลกับการลงทุนหรือค่าใช้จ่ายของบุคลากรสำหรับระบบอากาศอัด – ซึ่งช่วยลดภาระทางการเงินได้อย่างมาก และเป็นผลให้บริษัทสามารถนำทรัพยากรของบริษัทมาใช้ในกิจกรรมของธุรกิจหลักของตนเองได้มากขึ้น ในทางเศรษฐกิจ การทำสัญญาให้ประโยชน์ที่สำคัญอีกประการหนึ่ง คือการเปลี่ยนต้นทุนคงที่เป็นต้นทุนผันแปร ซึ่งสามารถลงบัญชีเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานที่สามารถใช้หักภาษีได้ทันที

การทำสัญญายังหมายถึงการจัดการพลังงานอย่างชาญฉลาด
BASF Coatings ปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นด้วยสัญญาอากาศอัด
ระบบทำลมแห้งในสถานีคอมเพรสเซอร์แบบสกรูที่ BASF Coatings

การจ้างบริการภายนอกให้ผลิตและบำบัดอากาศอัดยังให้ผลทางบวกโดยตรงต่อการสร้างสมดุลของพลังงานของผู้ใช้ ความคุ้มค่าและประสิทธิภาพของพลังงานเป็นสิ่งที่ไปด้วยกัน

ความท้าทายอย่างหนึ่งสำหรับ Kaeser ในฐานะผู้เชี่ยวชาญเรื่องอากาศอัดคือความต้องการที่จะให้ได้ความสมดุลที่เหมาะเจาะระหว่างความมั่นคงในการจ่ายอากาศอัดและประสิทธิภาพของพลังงาน

อย่างไรก็ตาม นอกจากการจัดส่งอากาศปริมาณสูงสุด 13,305 Nm³/ชั่วโมง ตามสัญญาแล้ว ราคาคงที่ที่ตกลงกับลูกค้าจะครอบคลุมสำหรับปริมาณ 30 ล้าน Nm³/ต่อปีเท่านั้น ปริมาณอากาศอัดที่เกิดกว่านั้นจะตกลงกันในราคาเพิ่มเติมที่ยึดตามการใช้งาน

นี่หมายความว่า ถ้าประสิทธิภาพของพลังงานเฉพาะที่ตั้งไว้ ของส่วนประกอบการผลิตและบำบัดอากาศอัดดีกว่าที่ระบุไว้ในสัญญา KAESER KOMPRESSOREN จะได้ประโยชน์ทางการเงินโดยได้ส่วนแบ่งของการประหยัดต้นทุนพลังงาน

ตามที่ Dieter Heeren ให้ข้อสังเกต “นี่เป็นแรงจูงใจที่เป็นธรรมสำหรับการปรับปรุงประสิทธิภาพของพลังงานให้ดียิ่งขึ้น” BASF Coatings ซึ่งเหมือนกับบริษัทอื่นๆ หลายบริษัทในปัจจุบัน กำลังพิจารณาส่วนอื่นๆ ที่ใช้ทรัพยากรพลังงานที่มีราคาแพงขึ้นเรื่อยๆ เพราะอย่างไรก็ตาม โรงงานใช้พลังงานหลักสูงถึง 135,000 MWh ต่อปีในรูปของไฟฟ้าและแก๊ส

สิ่งสำคัญคือ การจัดการพลังงานและการสัญญาเป็นสิ่งที่คุ้มค่าสำหรับบริษัท โดยมีการประหยัดที่ยืนยันได้ถึงประมาณ €30,000 ต่อปี