ระบบตกตะกอนที่โรงงานบำบัดน้ำเสียของเมือง Manching
โบลเวอร์สำหรับการเติมออกซิเจนให้กับถังฟอกอากาศ

ตอบสนองความต้องการด้านอากาศด้วยประสิทธิภาพและความยืดหยุ่นที่เหนือกว่า!

การบำบัดน้ำเสียของเทศบาล - Manching

การทดแทนอุปกรณ์คอมเพรสเซอร์อากาศเก่าที่โรงงานบำบัดน้ำเสียของเทศบาลโดยเน้นด้านการประหยัดพลังงาน และความสามารถในการปรับตัวเข้ากับความผันผวนสูงระยะสั้นตามความต้องการด้านอากาศอัด 
การผลิตอากาศอัดจากแหล่งเดียวเพื่อความพร้อมใช้งานยิ่งขึ้น คือคำตอบ

ขอบข่ายของโครงการ:

การทดแทนอุปกรณ์คอมเพรสเซอร์อากาศเก่าที่โรงงานบำบัดน้ำเสียของเทศบาลที่รองรับการใช้งานของประชากรเทียบเท่า 41,000 คน  

เป้าหมายของการลงทุนในอุปกรณ์ใหม่ไม่ได้เน้นเพียงการประหยัดพลังงานอย่างมากเท่านั้น แต่ยังเน้นในความสามารถการรองรับความผันผวนสูงในระยะสั้นของการอัดอากาศ และเพื่อสร้างช่วงควบคุมที่กว้างเพื่อสนองตอบความต้องการด้านอากาศอัดทั้งหมดได้อย่างมีประสิทธิภาพที่สุดเท่าที่เป็นไปได้
อากาศอัดถูกสร้างขึ้นที่ส่วนกลาง และกระจายไปยังโซนฟอกอากาศผ่านท่อที่มีวาล์วควบคุมปากท่อ

โซลูชัน:

ขั้นตอนการทำงานแรกของวิศวกรโครงการของ KAESER คือการระบุพารามิเตอร์การดำเนินการที่จำเป็น นั่นรวมถึงการระบุอัตราการไหล และแนวโน้มแรงดันลมการทำงานตลอดช่วงเวลา เมื่อได้ผลลัพธ์แล้ว เป็นที่ชัดเจนว่าจะสามารถบรรลุความสามารถในการควบคุมและประหยัดพลังงานได้สูงสุดได้ด้วยการแบ่งโหลดไปยังหลายๆ เครื่องที่มีพลังและโหมดควบคุมที่ต่างกันไป

ทำให้ได้ผลลัพธ์ คือ ช่วงการควบคุมตั้งแต่ 280 ถึง 3150 m³/h ซึ่งมีแรงดันที่ต่างกัน 560 mbar ซึ่งเท่ากับอัตราควบคุมที่มากกว่า 1:11 มีการติดตั้ง 2 ใบพัดโบลเวอร์โรตารีแบบ DB 236C-OFC (พร้อมตัวแปลงความถี่) และ 2 DB 236C-STC (พร้อมตัวเริ่ม Y/D) ตัวควบคุมคอมเพรสเซอร์รวม SIGMA AIR MANAGER (SAM) จะควบคุมกำกับแต่ละเครื่องให้ทำงานสอดคล้องกันขึ้นกับความต้องการอากาศอัดที่แท้จริง อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด ตัวควบคุมคอมเพรสเซอร์รวม SAM นั้นติดตั้งซอฟต์แวร์พิเศษที่ออกแบบมาโดยเฉพาะสำหรับจัดการการดำเนินการคอมเพรสเซอร์แรงดันต่ำ
ตัวควบคุมจะนำการควบคุมแรงดันแบบ Sliding มาใช้ผ่านการเชื่อมต่อไปยังระบบควบคุมกระบวนการ

การเปลี่ยนทดแทนระบบอากาศอัดเครื่องเก่าที่มีศูนย์รวมอากาศของ Kaeser ที่โรงงานบำบัดน้ำเสียในเมือง Manching
ผลลัพธ์:

ในขั้นตอนการปรับปรุงให้ทันสมัย และจากการพิจารณาประสบการณ์ในอดีต ผู้จัดการโรงงานเชื่อว่าการมีบริษัทเดียวเป็นผู้ดูแลรับผิดชอบในทุกด้านของการผลิตอากาศอัดนั้นมีประโยชน์เป็นอย่างมาก 

เขายืนยันว่า วิธีนี้จะไม่เพียงแต่ช่วยลดปริมาณการสื่อสารและอินเตอร์เฟสกายภาพเท่านั้น แต่ยังเป็นการควบรวมความเชี่ยวชาญทางการควบคุมเทคโนโลยีและเครื่องให้อยู่ภายในกลุ่มบุคคลจำนวนไม่มาก นอกจากนั้น ยังช่วยเพิ่มความพร้อมใช้ในด้านการให้บริการ และการซ่อมบำรุง

สถานีใบพัดโบลเวอร์โรตารีใหม่จาก Kaeser Kompressoren ในโรงงานบำบัดน้ำเสียเมือง Manching