บริษัท เคเซอร์ คอมเพรสโซเรน (ประเทศไทย) จำกัด – ข้อกำหนดและเงื่อนไขทั่วไป

สำหรับลูกค้าของเรา

ค้นหาข้อมูลที่นี่เกี่ยวกับเงื่อนไขการให้บริการของเราและเงื่อนไขการส่งมอบระดับสากลและระดับประเทศของเรา (สำหรับการทำธุรกรรมระหว่างประเทศ โปรดทราบเงื่อนไขระดับท้องถิ่นที่เกี่ยวข้องของหน่วยธุรกิจที่เกี่ยวข้อง)

สำหรับซัพพลายเออร์ที่สนใจ

คุณมีความสนใจที่จะทำงานกับบริษัทเคเซอร์ คอมเพรสโซเรน (ประเทศไทย) จำกัด หรือไม่ เรายินดีที่จะส่งข้อกำหนดและเงื่อนไขการซื้อให้แก่คุณ กรุณากรอกแบบฟอร์มคำขอของเรา: